IMPRESIJE SA SEMINARA


 MERE I PROCEDURE PRAĆENJA STRANKE U PRIMENI PROPISA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA OBAVEZE RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA KAO OBVEZNIKA PO ZAKONU O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

 

Održanim 29.06.2016 u Novom Sadu (Master centar) u organizaciji Grupacije računovodstvenih agencija Privredne komore Srbije,  Privredne komore Vojvodine,  Poslovnog udruženja  UVRA Novi Sad i firme ING-PRO  Beograd

 

Na osnovu sprovedene   anonimne ankete kod polaznika seminara po održanom seminaru (od 102 polaznika anketu je predalo 84polaznika)

     1.    Na pitanje DA LI STE ZADOVOLJNI SADRŽAJEM SEMINARA

75 je odgovorilo sa DA (89,28%)  9 je odgovorilo sa DELIMIČNO (10,72%)

NE  nije zaokružio nijedan polaznik

                  

2.    Na pitanje DA LI STE ZADOVOLJNI ORGANIZACIJOM PREDAVANJA ?

79  je odgovorilo sa DA (94,05%)  5 je odgovorilo sa DELIMIČNO (5,95%)

NE  nije zaokružio nijedan polaznik

                  

     3.    Na pitanje ŠTA VAM VIŠE ODGOVARA JEDNODNEVNI SEMINAR SA VEĆIM BROJEM ČASOVA ILI VIŠEDNEVNI SEMINAR SA MANJIM ?

70 se izjasnilo za JEDNODNEVNI SEMINAR (83,33%)  a  14 polaznika se izjasnilo za višednevne seminare (16,67%)

                    

4.    Na pitanje KOLIKO VAM JE ODGOVARAO TEMPO PREDAVANJA?

IZMEĐU ODGOVORA: BIO JE PRENAPORAN; ODGOVARAO MI JE ;  BIO JE PRESPOR S MNOGO NEPOTREBNIH DETALJA ;

SVIH 84 POLAZNIKA JE ODGOVORILO DA IM JE ODGOVARAO (100%)

             

5.    Na pitanje PO ODRŽANOM SEMINARU, UKUPNO GLEDANO, KOLIKO SMATRATE UPOTREBLJIVIM STEČENO ZNANJE NA OVOM SEMINARU

25 je odgovorilo sa VEOMA UPOTREBLJIVO (29,76%)  59 je odgovorilo sa UPOTREBLJIVO  (70,24%), ODGOVORE UGLAVNOM NEUPOTREBLJIVO  i POTPUNO NEUPOTREBLJIVO nije zaokružio nijedan polaznik.

                                                                               

6.    Na pitanje KAKO STE SAZNALI ZA SEMINAR  

56 je odgovorilo sa PUTEM MAILA (66.66%) , 15 je odgovorilo sa PUTEM SAJTA (17,85%) a 13 je odgovorilo NA DRUGI NAČIN (15,49%)

                                                                              

        7.    POLAZNICI SU OCENILI PREDAVAČE NA SEMINARU SLEDEĆIM OCENAMA:

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                             OCENE-------------------------------à             5            4         3         2         1

                            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            DANIJELA TANIĆ ZAFIROVIĆ              73           9         1         0         1

                           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            JOVAN BEARA                                    51          25        7         1         0

                          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                             

 

Seminar

29.06.2016. godine održan je  jednodnevni seminar za za računovodstvene agencije na temu 

Mere i procedure praćenja stranke u primeni propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa posebnim osvrtom na obaveze računovodstvenih agencija kao obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

 Seminar je održan u organizaciji

GRUPACIJA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE, UDRUŽENJE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD,

PRIVREDNE KOMORE VOJVODINE  I KOMPANIJE ING-PRO D.O.O.

 

 

Predavači na seminaru su bili:

 

Iz Uprave za sprečavanje pranja novca  DANIJELA TANIĆ – ZAFIROVIĆ , rukovodilac Grupe za nadzor

I

JOVAN BEARA , predsednik Grupacije računovodstvenih agencija  Privredne komore Srbije.

 Na seminaru kojem je prisustvovalo preko 100 polaznika obrađene su sledeće teme:

Pravni okvir za borbu  protiv pranja novca i finansiranja terorizma

v  IV Direktiva EU

v  Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja  terorizma                                            

 

 Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

v  Nadležnost: prikupljanje, analiza i prosleđivanje

    finansijsko-obaveštajnih podataka

v  Uloga Uprave u sistemu za sprečavanje pranja novca i

    finansiranja terorizma

v  Obveznici

v  Nadzor 

Zakonska regulativa

v  Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

v  Smernice za računovođe i revizore

 

Posle službenog dela  seminara prikazan je deo KLAUD  PROGRAMSKOG paketa  SPINIFT  koji omogućava računovodstvenim agencijama  obradu i vođenje evidencija propisanih  Zakonom o sprečavanju pranju novca i finansiranju terorizma

 U nastavku prikazujemo deo atmosfere sa seminara

 PREDAVANJE:

 


PAUZA :

 

 


SEMINAR ’’ PRAKTIČNA PRIMENA KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA I ELEKTRONSKI SERVISI U SRBIJI ’’

Grupacija računovodstvenih agencija  i Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine organizovali su  28.04.2016 godine

SEMINAR

’’ PRAKTIČNA PRIMENA KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA I ELEKTRONSKI SERVISI U SRBIJI ’’

U savremenom poslovnom okruženju , upotreba kvalifikovanih elektronskih sertifikata je pretpostavka za elektronsko poslovanjei komunikaciju sa APR-om, Poreskom upravom, Upravom carine, Centralnim registrom za obavezno socijalno osiguranje, Fondom PIO, E-upravom.

Imajući to u vidu seminar je koncepiran tako da su polaznici upoznati sa pretpostavkama koje moraju da budu zadovoljene kako bi kvalifikovani elektronski sertifikati bili u funkciji efikasne komunikacije i kako bi se izbegle moguće greške i ograničenja u korišćenju  WEB SERVISA.

Predavač na seminaru je bio Dušan Berdić Šef službe Sertifikacionog tela  Privredne komore Srbije.

                                  

Kratak prikaz sa održanog seminara možete pogledati preko linka:

 http://www.kanal9tv.com/seminar-o-primeni-elektronskih-sertifikata/

 Kompletan materijal PREZENTACIJE sa seminara možete preuzeti preko linka:

 


                                                  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX