KLASIČNA OVERA ZDRAVSTVENIH KARTICA ODLAZI U ISTORIJU

  

RFZO u saradnji sa TIMOM ZA REFORMU JAVNE UPRAVE VLADE REPUBLIKE SRBIJE realizovao je projekat  automatske overe zdravstvenih kartica.

 

Automatska overa zdravstvenih kartica je trenutno u testnoj fazi i očekuje se da do kraja oktobra 2017 pređe u produkcionu fazu.

 

Automatska overa zdravstvenih kartica će se vršiti za sva osigurana lica za koja su po podacima Poreske uprave, uplaćeni dospeli doprinosi za zdravstveno osiguranje.

 

Ubuduće POSLODAVAC neće imati obavezu podnošenja zahteva za overu zdravstvenih kartica  na šalterima RFZO,  već će se overa obavljati automatski kroz sistem automatske overe.

 

Automatska obrada neće biti moguća za osiguranike samostalnih delatnosti kao I za osiguranike poljoprivrednike I članove njihovih porodica, jer Poreska uprava nije u mogućnosti da dostavi podatke o plaćenim doprinosima za navedene kategorije osiguranika u elektronskom obliku, I za njih će overa ići po dosadašnjem postupku overe.

 

Na portalu CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA poslodavcima  će biti  dostupan podatak o automatskoj overi zdravstvene kartice.  

 

PRAVILNIK O PDV EVIDENCIJAMA


PRAVILNIK O PDV EVIDENCIJAMA

Pravilnik o PDV evidencijama je nažalost pred usvajanjem u istom obimu kao i pre godinu dana.
Svi pokušaji da se Pravilnik uprosti i smanji enormni broj podataka ostao je samo kao pokušaj.
Sve se radi na brzinu, osnuje se radna grupa u okviru Ministarstva finansija sa predstavnicima Privredne komore Srbije 

i dobije zadatak da u roku od 10 dana eventualno dopuni Pravilnkik bez mogućnosti ulaska u dijalog sa Ministarstvom 

o potrebi i razlozima donošenja ovog Pravilnika.PREKO LINKA www.uvra.net možete pogledati i preuzeti :Najnoviji predlog 

Pravilnika , Predlog obračuna PDV - POPDV, Zaključak sa okruglog stola u Privrednoj komori Vojvodine, Zaključak sa 

Elektronske sednice Grupacije računovodstvenih agencija pri Privrednoj komori Srbije.
Računovodstvene agencije , Računovođe i ostali Privredni subjekti mogu pogledati priloge preko navedenog linka i preko 

svoje Regionalne privredne komore ili preko Privredna komore Srbije ( privrednopravna@pks.rs ) 
do UTORKA (prekosutra - u petak su poslali novu verziju Pravilnika) poslati svoj komentar na PRAVILNIK koji treba da 

sadrži eventualnu dopunu PRAVILNIKA, prihvatanje predloženog PRAVILNIKA ili predlog za potpuno stavljanje 

PREDLOGA PRAVILNIKA van daljeg razmatranja i izrada NOVOG u skladu sa EVROPSKIM standardima..
TEKST POZIVA ZA KOMENTAR koji je dat od Privredne komore Srbije:

Поштовани,

Министарство финанансија је, на иницијативу ПКС формирало Радну групу за израду Предлога правилника 

о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ, 

где је ПКС делегирала своје представнике.

Молимо вас да маил у наставку заједно са приложеним документима доставите чланицама на упознавање

данас у току дана (због кратког рока за коментаре).

Обједињене коментаре привредника требало би да упутите на: privrednopravna@pks.rs, најкасније у уторак 

1. августа 2017. године.

TRILOGIJA JEDNOG PRAVILNIKA

   

1.    Krajem 2015 godine Skupština Republike Srbije donela je izmene I dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Ministar finansija Dušan Vujović je u uvodnom izlaganju kao razlog izmena I dopuna između ostalog je naveo:

 

-       Usaglašavanje sa propisima EU

-       Stvaranje povoljnih uslova za poslovanje privrednih subjekata

-       Da  sastavni deo poreske prijave PPPDV budu dopunske informacije koje će podići kvalitet poreske administracije na viši nivo.

Taj dodatni obračun se već radi (napomena: misli se na postojeće pdv evidencije), ali se radi sa strane I ne podnosi se uz poresku prijavu PPPDV ali od 01.01.2017 predavaće se elektronski uz PDV prijavu .

-       Za ovaj posao elektronske predaje imamo godinu dana da se pripremimo, da svi dobiju potrebnu obuku I potrebni softver

-       Sve ovo će omogućiti privrednim subjektima da rade sa minimalnim dopunskim radom, a trošak poštovanja propisa treba da je isti ili da se smanji.

Ako pogrešimo u tome prihvatam kritiku.

-       Sistem elektronskog prijavljivanja treba da smanji troškove a ne da ih poveća

-       Nema dodatnih troškova jer privredni subject to već radi I time što stavlja na uvid  poreskoj administraciji olakšava realizaciju poreske inspekcije I svim olakšava život.

 

Preko ovog snimka možete pogledati deo uvodnog izlaganja ministra Dušana Vujovića  u oktobru 2015 godine.

 

2.    18.10.2016 godinu dana posle  Narodni poslanik Dragan Jovanović  se obratio  Ministru finansija  vezano za novi Pravilnik o PDV evidencijama sa konstatacijom da je pre godinu dana ukazao bojazan da će izmena Zakona o PDV-u doneti izuzetno komplikovanu proceduru I nažalost konstatuje da je bio u pravu, jer stručnjaci ukazuju na komplikovanu primenu novog Pravilnika.

Posebno je naglasio da je prilikom usvajanja izmena i dopuna Zakona o PDV rečeno da neće biti dodatnih troškova.a po predračunima stručne javnosti ti troškovi će biti preko 5.000.000 eura.

Na kraju Jovanović predlaže da se ovakav rigidan Pravilnik ne primenjuje već da se sa stručnim asocijacijama napravi novi Pravilnik koji neće iziskivati ovako komplikovanu procedure i enormne dodatne troškove

  A kako je to izgledalo u Skupštini možete videti prteko linka:

Preko ovog snimka možete pogledati obračanje Narodnog poslanika Dragana Jovanovića ministru Dušanu Vujoviću a vezano za NOVI PRAVILNIK O PDV EVIDENCIJAMA  u oktobru 2016 godine.

 

3.    Kao šlag na tortu koja predstavlja DVE dileme

 

3.1.        DALI JE PRAVILNIK SAVREMEN I PROEVROPSKI ORIJENTISAN I NE IZISKUJE DODATNE TROŠKOVE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I SA EVENTUALNIM MINIMALNIM IZMENAMA TREBA DA SE PRIMENJUJE 

3.2.        DA LI JE PRAVILNIK NAJKOMPLIKOVANIJI U EVROPI SA PROCEDURAMA KOJE DONOSI  I ČIJE SPROVOĐENJA KOŠTA ENORMNO I PRAVILNIK TREBA STAVITI VAN UPOTREBE 

 

Došao je tekst objavljen na sajtu NEOBILTEN.com iz kojeg prenosimo :

 

U nastavku dajemo 6 argumenata protiv novog pravilnika o evidenciji PDV:

 

-       Veliki troškovi za privredne subjekte — minimum 7,5 miliona evra 

-       Naša PDV prijava je 3 puta obimnija od najobimnije u EU i 7 puta obimnija od prosečne u EU 

-       Novi pravilnik neće doprineti boljoj naplati poreza i suzbijanju sive ekonomije 

-       U Nemačkoj su evidencije i prijava znatno jednostavnije  

-       Prilikom donošenja izmena zakona o PDV 2015. nije bilo reči o izmeni PDV evidencija 

-       Novi pravilnik nema nikakve veze sa usklađivanjem sa EU ili njihovim smernicama i predlozima

 

Napomena: posebno naglašavamo da navedeni argumenti nemaju nikakve veze sa članom 2. stav 4. tačka 1) novog pravilnika (odredba o nazivima, količinama i sl.) i da ovaj tekst pretpostavlja nepostojanje te odredbe (od strane Ministarstva finansija je jasno ukazano da ova odredba nije ni trebala da uđe u tekst pravilnika).

 

Ceo tekst možete pogledati preko linka:

 

http://www.neobilten.com/otvoreno-pismo-ministru-finansija-6-argumenata-protiv-novog-pravilnika-o-evidenciji-pdv/

 

P.S. 

U organizaciji NALEDA i USAID-a  održan je OKRUGLI STO na temu JAVNO-PRIVATNI DIJALOG  gde je između ostalog izneto I sledeće:

 

Institucije moraju da učine proces pripreme zakona značajno transparentnijim, da uključe građane i privredu u radne grupe, ali i da poslovna udruženja nastupe zajedno i bolje artikulišu svoje predloge - osnovne su preporuke istraživanja u okviru kojeg su anketirani predstavnici 20 najvećih biznis asocijacija, 10 ministarstava i regulatornih tela i 10 lokalnih samouprava.

Kada privrednici shvate šta javni sektor želi da postigne sa predloženom reformom, onda su veće šanse da se izmene prihvate i zažive u praksi. S druge strane, javni sektor koji dobro poznaje ograničenja u privatnom sektoru ima veće šanse da razvije kvalitetne reforme. Kroz dobar javno-privatni dijalog unapređujemo transparentnost i smanjujemo prostor da jedan sektor lobira za određenu reformu, koja onda ima neželjene efekte u drugim sektorima – kaže Jelena Bojović, direktor za regulatornu reformu u NALED-u. 

Ceo prilog možete pogledati preko linka:

http://www.naled-serbia.org/sr/news/details/1089/Predstavljena-studija-Javno-privatni-dijalog

U slučaju Pravilnika o PDV evidencijama Ministarstvo finansija nije uključilo  privredu, stručna udruženja ( Savez računovođa Srbije, Privrednu komoru Srbije ( Grupaciju računovodstvenih agencija ), Udruženje pružalaca računovodstvenih usluga, udruženje proizvođača softvera Srbije, Poslovno udruženje UVRA Novi Sad,………), već je postupilo suprotno  i rezultat je EVIDENTAN.