TRILOGIJA JEDNOG PRAVILNIKA

   

1.    Krajem 2015 godine Skupština Republike Srbije donela je izmene I dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Ministar finansija Dušan Vujović je u uvodnom izlaganju kao razlog izmena I dopuna između ostalog je naveo:

 

-       Usaglašavanje sa propisima EU

-       Stvaranje povoljnih uslova za poslovanje privrednih subjekata

-       Da  sastavni deo poreske prijave PPPDV budu dopunske informacije koje će podići kvalitet poreske administracije na viši nivo.

Taj dodatni obračun se već radi (napomena: misli se na postojeće pdv evidencije), ali se radi sa strane I ne podnosi se uz poresku prijavu PPPDV ali od 01.01.2017 predavaće se elektronski uz PDV prijavu .

-       Za ovaj posao elektronske predaje imamo godinu dana da se pripremimo, da svi dobiju potrebnu obuku I potrebni softver

-       Sve ovo će omogućiti privrednim subjektima da rade sa minimalnim dopunskim radom, a trošak poštovanja propisa treba da je isti ili da se smanji.

Ako pogrešimo u tome prihvatam kritiku.

-       Sistem elektronskog prijavljivanja treba da smanji troškove a ne da ih poveća

-       Nema dodatnih troškova jer privredni subject to već radi I time što stavlja na uvid  poreskoj administraciji olakšava realizaciju poreske inspekcije I svim olakšava život.

 

Preko ovog snimka možete pogledati deo uvodnog izlaganja ministra Dušana Vujovića  u oktobru 2015 godine.

 

2.    18.10.2016 godinu dana posle  Narodni poslanik Dragan Jovanović  se obratio  Ministru finansija  vezano za novi Pravilnik o PDV evidencijama sa konstatacijom da je pre godinu dana ukazao bojazan da će izmena Zakona o PDV-u doneti izuzetno komplikovanu proceduru I nažalost konstatuje da je bio u pravu, jer stručnjaci ukazuju na komplikovanu primenu novog Pravilnika.

Posebno je naglasio da je prilikom usvajanja izmena i dopuna Zakona o PDV rečeno da neće biti dodatnih troškova.a po predračunima stručne javnosti ti troškovi će biti preko 5.000.000 eura.

Na kraju Jovanović predlaže da se ovakav rigidan Pravilnik ne primenjuje već da se sa stručnim asocijacijama napravi novi Pravilnik koji neće iziskivati ovako komplikovanu procedure i enormne dodatne troškove

  A kako je to izgledalo u Skupštini možete videti prteko linka:

Preko ovog snimka možete pogledati obračanje Narodnog poslanika Dragana Jovanovića ministru Dušanu Vujoviću a vezano za NOVI PRAVILNIK O PDV EVIDENCIJAMA  u oktobru 2016 godine.

 

3.    Kao šlag na tortu koja predstavlja DVE dileme

 

3.1.        DALI JE PRAVILNIK SAVREMEN I PROEVROPSKI ORIJENTISAN I NE IZISKUJE DODATNE TROŠKOVE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I SA EVENTUALNIM MINIMALNIM IZMENAMA TREBA DA SE PRIMENJUJE 

3.2.        DA LI JE PRAVILNIK NAJKOMPLIKOVANIJI U EVROPI SA PROCEDURAMA KOJE DONOSI  I ČIJE SPROVOĐENJA KOŠTA ENORMNO I PRAVILNIK TREBA STAVITI VAN UPOTREBE 

 

Došao je tekst objavljen na sajtu NEOBILTEN.com iz kojeg prenosimo :

 

U nastavku dajemo 6 argumenata protiv novog pravilnika o evidenciji PDV:

 

-       Veliki troškovi za privredne subjekte — minimum 7,5 miliona evra 

-       Naša PDV prijava je 3 puta obimnija od najobimnije u EU i 7 puta obimnija od prosečne u EU 

-       Novi pravilnik neće doprineti boljoj naplati poreza i suzbijanju sive ekonomije 

-       U Nemačkoj su evidencije i prijava znatno jednostavnije  

-       Prilikom donošenja izmena zakona o PDV 2015. nije bilo reči o izmeni PDV evidencija 

-       Novi pravilnik nema nikakve veze sa usklađivanjem sa EU ili njihovim smernicama i predlozima

 

Napomena: posebno naglašavamo da navedeni argumenti nemaju nikakve veze sa članom 2. stav 4. tačka 1) novog pravilnika (odredba o nazivima, količinama i sl.) i da ovaj tekst pretpostavlja nepostojanje te odredbe (od strane Ministarstva finansija je jasno ukazano da ova odredba nije ni trebala da uđe u tekst pravilnika).

 

Ceo tekst možete pogledati preko linka:

 

http://www.neobilten.com/otvoreno-pismo-ministru-finansija-6-argumenata-protiv-novog-pravilnika-o-evidenciji-pdv/

 

P.S. 

U organizaciji NALEDA i USAID-a  održan je OKRUGLI STO na temu JAVNO-PRIVATNI DIJALOG  gde je između ostalog izneto I sledeće:

 

Institucije moraju da učine proces pripreme zakona značajno transparentnijim, da uključe građane i privredu u radne grupe, ali i da poslovna udruženja nastupe zajedno i bolje artikulišu svoje predloge - osnovne su preporuke istraživanja u okviru kojeg su anketirani predstavnici 20 najvećih biznis asocijacija, 10 ministarstava i regulatornih tela i 10 lokalnih samouprava.

Kada privrednici shvate šta javni sektor želi da postigne sa predloženom reformom, onda su veće šanse da se izmene prihvate i zažive u praksi. S druge strane, javni sektor koji dobro poznaje ograničenja u privatnom sektoru ima veće šanse da razvije kvalitetne reforme. Kroz dobar javno-privatni dijalog unapređujemo transparentnost i smanjujemo prostor da jedan sektor lobira za određenu reformu, koja onda ima neželjene efekte u drugim sektorima – kaže Jelena Bojović, direktor za regulatornu reformu u NALED-u. 

Ceo prilog možete pogledati preko linka:

http://www.naled-serbia.org/sr/news/details/1089/Predstavljena-studija-Javno-privatni-dijalog

U slučaju Pravilnika o PDV evidencijama Ministarstvo finansija nije uključilo  privredu, stručna udruženja ( Savez računovođa Srbije, Privrednu komoru Srbije ( Grupaciju računovodstvenih agencija ), Udruženje pružalaca računovodstvenih usluga, udruženje proizvođača softvera Srbije, Poslovno udruženje UVRA Novi Sad,………), već je postupilo suprotno  i rezultat je EVIDENTAN.

 

SEMINAR ODRŽAN 28.09.2016 U BEOGRADU

 

 

UTISCI SA SEMINARA

 

 MERE I PROCEDURE PRAĆENJA STRANKE U PRIMENI PROPISA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA OBAVEZE RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA KAO OBVEZNIKA PO ZAKONU O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

ODRŽANOM 28.09.2016 U BEOGRADU (HOTEL PALAS,TOPLIČIN VENAC) U ORGANIZACIJI,  POSLOV.UDRUŽENJA UVRA NOVI SAD I FIRME ING-PRO DOO  BEOGRAD


PROGRAM SEMINARA 

09.45–10.00   Registracija učesnika seminara
10.00–10.15   Pozdravna reč, predstavljanje časopisa "Propisi u praksi" izdavača  

                       Ing-Pro d.o.o. Beograd

10.15–10.30   Pravni okvir za borbu  protiv pranja novca i finansiranja terorizma

                           - IV Direktiva EU

                           - Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja 

                             terorizma

                           - Akcioni plan sprovođenja nacionalne strategije za borbu protiv pranja    

                             novca i finansiranja terorizma

10.30–10.50   Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

                           - Nadležnost: prikupljanje, analiza i prosleđivanje finansijsko-

                             obaveštajnih podataka

                          - Uloga Uprave u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja

                             terorizma

                          - Obveznici

                          - Nadzor

10.50–11.25   Zakonska regulativa

                          - Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

                          - Smernice za računovođe i revizore

11.25–11.40   PAUZA  (kafa, osveženje)

11.40–13.10   Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u   

                       praksi od strane računovodstvenih agencija sa posebnim osvrtom na

                       kaznene odredbe i kontrolne liste shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru

                          - Interna dokumenta koje donosi računovodstvena agencija

                          - Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika

                          - Prihvatanje klijenta

                         - Identifikacija klijenta

                         - Indikatori

                         - Procena rizika

                         - Unutrašnja kontrola na bazi slučajnog uzorka

                         - Izlazne liste

                         - Obaveza redovnog obrazovanja

                         - Kontrolne liste

                         - Kaznene odredbe
13.10–13.40   Pauza za ručak

13.40–15.40   Prikaz primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma  

                       od strane računovodstvene agencije preko KLAUD  PROGRAMA

                       SPINIFT (preko interneta)

15.40–16.00   Završni deo seminara

                          - Popuna upitnika

                          - Podela uverenja o pohađanju seminara
Predavači su bili:

                          - Danijela Tanić-Zafirović, rukovodilac Grupe za nadzor, u Upravi za

                            sprečavanje pranja novca

                        -  Jovan Beara, predsednik Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad,

                            predsednik Grupacije računovodstvenih agencija Privredne komore

                            Srbije

NAPOMENA:

Na seminaru je polaznicima bio dostavljen PRIRUČNIK za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u praksi uz čije koršćenje će polaznici seminara moći u potpunosti da vode sve potrebne evidencije propisane Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koje se pri kontrolama Uprave za sprečavanje pranja novca traže

Učesnicima seminara su dobili pravo na  VAUČER za korišćenje KLAUD PROGRAMA SPINIFT  od 15.10.2016  (Besplatno do kraja 2016  i 50% od cene korišćenja programa u 2017 godini).

 

Na osnovu sprovedene   anonimne ankete kod polaznika seminara po održanom seminaru (od 66 polaznika anketu je predalo 62 polaznika)

     1.    Na pitanje DA LI STE ZADOVOLJNI SADRŽAJEM SEMINARA

56 je odgovorilo sa DA (90,32%)  6 je odgovorilo sa DELIMIČNO (9,68%)

NE  nije zaokružio nijedan polaznik

                  

2.    Na pitanje DA LI STE ZADOVOLJNI ORGANIZACIJOM PREDAVANJA ?

59  je odgovorilo sa DA (95,16%) 3 je odgovorilo sa DELIMIČNO (4,84%)

NE  nije zaokružio nijedan polaznik

                  

     3.    Na pitanje ŠTA VAM VIŠE ODGOVARA JEDNODNEVNI SEMINAR SA VEĆIM

         BROJEM ČASOVA ILI VIŠEDNEVNI SEMINAR SA MANJIM ?

57 se izjasnilo za JEDNODNEVNI SEMINAR (91,93%)  a  5 polaznika se izjasnilo za višednevne seminare (8,07%)

                    

4.    Na pitanje KOLIKO VAM JE ODGOVARAO TEMPO PREDAVANJA?

IZMEĐU ODGOVORA: BIO JE PRENAPORAN; ODGOVARAO MI JE ;  BIO JE PRESPOR S MNOGO NEPOTREBNIH DETALJA ;

1 se izjasnio  da je bilo prenaporno (1,61%)

60 se izjasnilo da im odgovara (96,78%)

1 se izjasnio da je bilo presporo (1,61%)

             

5.    Na pitanje PO ODRŽANOM SEMINARU, UKUPNO GLEDANO, KOLIKO SMATRATE UPOTREBLJIVIM STEČENO ZNANJE NA OVOM SEMINARU

19  je odgovorilo sa VEOMA UPOTREBLJIVO (30,64%) 

42  je odgovorilo sa UPOTREBLJIVO  (67,74%)

1 je odgovorio sa  UGLAVNOM NEUPOTREBLJIVO (1,62%)

 POTPUNO NEUPOTREBLJIVO nije zaokružio nijedan polaznik.

                                                                               

6.    Na pitanje KAKO STE SAZNALI ZA SEMINAR  

56 je odgovorilo sa PUTEM MAILA (94,92%) , 1 je odgovorio sa PUTEM SAJTA (1,69%) a 2 je odgovorilo NA DRUGI NAČIN (3,39%), 3 polaynika nije odgovorilo na postavljeno pitanj

       7.    POLAZNICI SU OCENILI PREDAVAČE NA SEMINARU SLEDEĆIM

              OCENAMA:

  -------------------------------------------------------------------------------------   

OCENE---------------------------               5            4         3        2         1

             -------------------------------------------------------------------------------------

            DANIJELA TANIĆ ZAFIROVIĆ           36          18        3        3         0

            OCENE DALO 60 polaznika

             -------------------------------------------------------------------------------------

            JOVAN BEARA                                  46          10        0         0        0

            OCENE DALO 56 polaznika

             -------------------------------------------------------------------------------------

 

              PROSEČNA OCENA:

                            DANIJELA TANIĆ ZAFIROVIĆ  =  4,45

                            BEARA JOVAN                          =  4,82

                                                                             

  Mišljenja polaznika:

-       Veoma dobro I edukativno predavanje

-       Korektno, ali tema je za knjigovođe gubljenje vremena, Edukuju nas da radimo tuđ posao

-       Korisno, jasno, pozitivno

-       Odlično

-       Odlično

-       Predavanje je bilo odlično obzirom na temu koja je slabo zastupljena, a veoma bitna za rad 

      knjig.agencija, sve je bilo sažeto I razumljivo

-       Predavanje je bilo izuzetno dobro

-       Vrlo dobro

-       Zadovoljan sam

-       Vrlo detaljno I jasno. Svako ko nije imao prilike da radi na ovu temu, nakon ovog seminara 

      je sigurno potpuno upućen I usmeren

-       Gospođa Danijela je bičla suvoparna, bez davanja primera iz konkretnog slučaja, 

      gospodin Jovan mnogo bolji

-       Korisno, dobro osmišljeno, predavači drže pažnju

-       Dobijene korisne informacije, primenljive u praksi

-       Dovoljno informacija za jedan dan, zadovoljna predavanjem

-       Dostavite nam mail adrese, predavanje I odluke I aktove u doc formi

-       Korisno predavanje

-       Odlično, mnogo sam toga saznala

-       Vrlo korisno

-       Predavanje je bilo dobro. Primedba je da je moglo da se obezbedi I pisani 

     material u vezi sa izlaganjem Danijele Tanić-Zafirović, kao I da se interna akta,

     program I sl. pošalju na mejl I da mogu da se koriste dalje u nekoj praktično 

     upotrebljivoj formi (javno dostupni modeli akata)

-       Vrlo korisno

-       Jako dobro organizovano. Koncizna I jasna izlaganja predavača.   

      Sugestija: modeli akata bi mogli da nam se dostave putem e-maila u doc fajlu.

-       Prijatno, edukativno

-       Konkretno, sađeto, jasno, primenljivo, korisno

-       Predavanje je proteklo OK, možda je falilo sat vremena za pitanja I odgovore. 

      Bilo bi jako korisno das mo dobili obrasce u elektronskoj formi

-       Odlično, korisno

-       Sažeto

-       Veoma dobro

-       Predavanje je bilo veoma edukativno

-       Predavanje je bilo odlično

-       Veoma dobro sa jasnom slikom I puno podataka I informacija neophodnih 

      za donošenje svih dokumenata

-       Konačno prava edukacija na ovu temu za računovođe

-       OK uz izbegavanje odgovora na pitanja vezano za stavljanje računovođa u 

      poziciju da za njihov račun radi posao koji neće biti naplaćen uz veliku 

      opasnost da gubitkom klijenta budu trajno oštećeni

-       Dobro organizovano predavanje, predavači lepo objašnjavaju I sve informacije

       I činjenice su veoma korisne, nije bilo nijedne suvišne informacije.

       Sve u svemu prezadovoljna sam

-       Izuzetno profesionalno, konkretno I jasno. Drago mi je što sam imala 

      mogućnost da prisustvujem seminaru

-       Odlična organizacija, proctor-slabo ozvućenje

-       Jako loše oyvučenje, predavanje dobro

-       Nisam prisustvovala prijatnijem, konstruktivnijem I sadržajnijem. Hvala

-       Vrlo lepo urađeno, posećujem seminare, a ovaj je u vrhu,

      Danijela mi je pojednostavila problematiku. Hvala.

-       Jedan komentar je bio nečitak I nismo mogli da ga prikažemo