10. novembar je MEĐUNARODNI DAN RAČUNOVODSTVA predstavlja profesionalni praznik svih računovođa, a često se naziva i  MEĐUNARODNI DAN RAČUNOVODSTVA. On se slavi 10. novembra svake godine. Iako su mnoge zemlje označile neki drugi svoj lokalni datum kao datum računovođa .

 10. NOVEMBAR  je datum koji ujedinjuje sve ljude u računovodstvenoj struci.

10. novembra 1494., knjiga pod nazivom Summa de Arithmetica, GEOMETRIJA, Proportioni i Proportionalita (sve o aritmetika, geometrija i proporcije) objavljena je u Veneciji.

 

Ovo je prva knjiga koja ima za cilj da sažme matematičko znanje u tom vremenu.

Jedan od Tractatus od Summa, pod nazivom "particularis de computis et scripturis" (O računima i ostalim  spisima) daje detaljan opis venecijanskog knjigovodstva. To je bio prvi štampani  esej o dvojnom  knjigovodstvu - pod nazivom "Metoda Venecije" - a bio je osnovna  baza nekih rasprostranjenih radova vezano za trgovačko  računovodstvo. Autor knjige bio je italijanski matematičar i franjevački fratar Luca Bartolomeo de Pacioli. 

                                                                                 

Iako je dvojno knjigovodstva vođeno vekovima, Pacioli je sa 27-stranica rasprave na temu dvojnog računovodstva  zaslužio naslov "otac modernog računovodstva."  U objavljenoj raspravi uključena je većina  obračunskih metoda koje mi danas poznajemo.

Na primer, on je opisao koršćenje poslovnih knjiga.  Njegove poslovne  knjige su uključivale imovinu (uključujući potraživanja i zalihe), obveze, kapital, prihod, rashod i račune. Luca je prikazao zatvaranja poslovnih knjiga na kraju godine i predložio da se uspostavi  ravnoteža koristeći uravnotežene poslovne  knjige. Njegov prikaz metode  ukazivao je na širok raspon tema iz računovodstva i  etike u obračun troškova.

Brojni sitni detalji tehnike knjigovodstva  utvrđenih od Paciolija  su korišćeni  u računovodstvenoj profesija tokom sledeća četiri veka.

Najbolji dokaz da je Paciolijev  rad bio veoma značajan  je činjenica da je u vreme objavljivanja opisa metode  10. Novembra 1494 godine, to bio veoma skup poduhvat jer je  Guttenberg samo  25 godina ranije izmislio metalni tip slova.

**********************************************************************************************************************************************************