Za porodiljsko bolovanje potrebno je skupiti 86 papira. Ovo je samo jedna od procedura čije bi ukidanje ili pojednostavljivanje donelo velike uštede privredi. NALED je u saradnji sa RTS-om pokrenuo kampanju Pitajte KADA, koja ima za cilj da identifikuje što više procedura koje su štetne za privredu, a da zatim od nadležnih organa traži njihovo rešenje. O ovim problemima za Beogradsku hroniku govorili su Jelena bojović, direktor NALED-ovog Tima za regulatornu reformu, i Jovan Beara, predsednik Udruženja računovodstvenih agencija UVRA.