OBAVEZE POSLODAVCA

 PO OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA

Zakon o zaštiti uzbunjivača  donet je krajem 2014. godine, (Sl. glasnik RS, br. 128/14, u nastavku Zakon), stupio je na snagu 4. decembra 2014. godine, ali sa odloženom primenom od šest meseci.

Uzbunjivanjeje otkrivanje informacije o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera.

Uzbunjivač je fizičko lice koje izvrši uzbunjivanje u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, korišćenjem usluga državnih i drugih organa, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih službi, poslovnom saradnjom i pravom vlasništva na privrednom društvu.

U zavisnosti od broja zaposlenih radnika kao i vrste Poslodavca, popunjavaju se određena dokumenta, kao i donosi poseban opšti akt za:


-       PRAVNO LICE SA VIŠE OD 10 ZAPOSLENIH  preko linka:

http://www.uvra.net/servisi/propisi/ostalo/obaveza-pravnog-lica-sa-vise-od-10-zaposlenih-_-vezano-za-zakon-o-zastiti-uzbunjivaca

Možete preuzeti sva potrebna dokumenta koja je ovaj poslodavac dužan da popuni ili usvoji.


-       PRAVNO LICE  DO 10 ZAPOSLENIH  preko linka:

http://www.uvra.net/servisi/propisi/ostalo/obaveza-pravnog-lica-do-10-zaposlenih-_-vezano-za-zakon-o-zastiti-uzbunjivaca

Možete preuzeti sva potrebna dokumenta koja je ovaj poslodavac dužan da popuni ili usvoji.


-       PREDUZETNIKA  SA VIŠE OD 10 ZAPOSLENIH  preko linka:

http://www.uvra.net/servisi/propisi/ostalo/obaveza-preduzetnika-sa-vise-od-10-zaposlenih-_-vezano-za-zakon-o-zastiti-uzbunjivaca

Možete preuzeti sva potrebna dokumenta koja je ovaj poslodavac dužan da popuni ili usvoji.


-       PREDUZETNIKA  DO 10 ZAPOSLENIH  preko linka:

http://www.uvra.net/servisi/propisi/ostalo/obaveza-preduzetnika-do-10-zaposlenih-_-vezano-za-zakon-o-zastiti-uzbunjivaca

Možete preuzeti sva potrebna dokumenta koja je ovaj poslodavac dužan da popuni ili usvoji. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX