UTISCI SA SEMINARA

 MERE I PROCEDURE PRAĆENJA STRANKE U PRIMENI PROPISA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA OBAVEZE RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA KAO OBVEZNIKA PO ZAKONU O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

ODRŽANOM 15.11.2016 U KRAGUJEVCU  (HOTEL KRAGUJEVAC) U ORGANIZACIJI,  POSLOV.UDRUŽENJA UVRA NOVI SAD I FIRME ING-PRO DOO  BEOGRAD


PROGRAM SEMINARA 

09.45–10.00   Registracija učesnika seminara
10.00–10.15   Pozdravna reč, predstavljanje časopisa "Propisi u praksi" izdavača  

                       Ing-Pro d.o.o. Beograd

10.15–10.30   Pravni okvir za borbu  protiv pranja novca i finansiranja terorizma

                           - IV Direktiva EU

                           - Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja 

                             terorizma

                           - Akcioni plan sprovođenja nacionalne strategije za borbu protiv pranja    

                             novca i finansiranja terorizma

10.30–10.50   Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

                           - Nadležnost: prikupljanje, analiza i prosleđivanje finansijsko-

                             obaveštajnih podataka

                          - Uloga Uprave u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja

                             terorizma

                          - Obveznici

                          - Nadzor

10.50–11.25   Zakonska regulativa

                          - Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

                          - Smernice za računovođe i revizore

11.25–11.40   PAUZA  (kafa, osveženje)

11.40–13.10   Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u   

                       praksi od strane računovodstvenih agencija sa posebnim osvrtom na

                       kaznene odredbe i kontrolne liste shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru

                          - Interna dokumenta koje donosi računovodstvena agencija

                          - Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika

                          - Prihvatanje klijenta

                         - Identifikacija klijenta

                         - Indikatori

                         - Procena rizika

                         - Unutrašnja kontrola na bazi slučajnog uzorka

                         - Izlazne liste

                         - Obaveza redovnog obrazovanja

                         - Kontrolne liste

                         - Kaznene odredbe
13.10–13.40   Pauza za ručak

13.40–15.40   Prikaz primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma  

                       od strane računovodstvene agencije preko KLAUD  PROGRAMA

                       SPINIFT (preko interneta)

15.40–16.00   Završni deo seminara

                          - Popuna upitnika

                          - Podela uverenja o pohađanju seminara
Predavač :
 

                        -  Jovan Beara, predsednik Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad,

                            predsednik Grupacije računovodstvenih agencija Privredne komore

                            Srbije

NAPOMENA:

Na seminaru je polaznicima bio dostavljen PRIRUČNIK za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u praksi uz čije koršćenje će polaznici seminara moći u potpunosti da vode sve potrebne evidencije propisane Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koje se traže pri kontrolama Uprave za sprečavanje pranja novca .

Učesnici  seminara su dobili pravo na  korišćenje KLAUD PROGRAMA SPINIFT  Besplatno do kraja 2016  i 50% od cene korišćenja programa u 2017 godini.

 Na osnovu sprovedene   anonimne ankete kod polaznika seminara po održanom seminaru

     1.    Na pitanje DA LI STE ZADOVOLJNI SADRŽAJEM SEMINARA

Sa DA je odgovorilo 100%          

2.    Na pitanje DA LI STE ZADOVOLJNI ORGANIZACIJOM PREDAVANJA ?

Sa DA je odgovorilo 100%

3.   Na pitanje ŠTA VAM VIŠE ODGOVARA JEDNODNEVNI SEMINAR SA VEĆIM

           BROJEM ČASOVA ILI VIŠEDNEVNI SEMINAR SA MANJIM ?

Za JEDNODNEVNI SEMINAR se izjasnilo 100%

4.    Na pitanje KOLIKO VAM JE ODGOVARAO TEMPO PREDAVANJA?

IZMEĐU ODGOVORA: BIO JE PRENAPORAN; ODGOVARAO MI JE ;  BIO JE PRESPOR S MNOGO NEPOTREBNIH DETALJA ;

100% se izjasnilo da im odgovara tempo 

5.    Na pitanje PO ODRŽANOM SEMINARU, UKUPNO GLEDANO, KOLIKO SMATRATE UPOTREBLJIVIM STEČENO ZNANJE NA OVOM SEMINARU

67% je odgovorilo sa VEOMA UPOTREBLJIVO  

33% je odgovorilo sa UPOTREBLJIVO 

     6.    Na pitanje KAKO STE SAZNALI ZA SEMINAR  

90% je odgovorilo sa PUTEM MAILA

10% je odgovorilo NA DRUGI NAČIN

       7.    POLAZNICI SU OCENILI PREDAVAČA NA SEMINARU SA OCENOM  5,00 

 

 Mišljenja polaznika O SEMINARU:

 -  Korisno

 -  Potrebno, korisno, interesantno, zanimljivo

 -  Zadovoljna sam sa predavanjem

 -  Sve pohvale

 -  Korisno

 -  Predavanje je bilo veoma poučno I stručno potkovano sa mnogo primera      tako da nam je dobrodošlo, jer ova problematika nije tretirana dovoljno u stručnoj literature

 -  Iscrpno I detaljno objašnjavanje I lako razumljivo

 - Odlično organizovano , redosled predavanja odličan. Predavač zna na pravi   način  da približi temu    

  


    

   

  

    

       PAUZA

                               

                 


********************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************