PRIVREDNE VESTI | 28. JANUAR 2015. | 15:40

Računovođe čeka elektronska predaja finansijskog izveštaja


U 2015. godini elektronski potpisane izveštaje moraće da dostavi oko 11.000 velikih, srednjih i malih preduzeća, dok je za mikro preduzeća i preduzetnike ovo prelazna godina

Evidencija obveznika finansijskog izveštaja na sajtu Agencije za privredne registre (APR) počela je da radi danas, a informacioni sistem za dostavu trebalo bi da proradi sredinom februara, rekla je registrator Registra finansijskih izveštaja u Agenciji za privredne registre (APR) Ružica Stamenković  na sednici Grupacije računovodstvenih agencija u PKS. Veliki broj računovođa imao je primedbu na neprihvatljivo kratke rokove, s obzirom da su obavezni da statisetičke izveštaje dostave do 28. februara, a za neblagovremenu dostavu slede inspekcijske kazne.

 

Novi Zakon o računovodstvu, čija su podzakonska akta završena u decembru prošle godfine, uveo je novi sistem finansijskog izveštavanja, koji će će obezbediti potpuni konfor, uz omogućen import podataka, ali ne sve u ovoj godini, rekla je Ružica Stamenković, podsećajući da iako Zakon definiše finansijski izveštaj kao elektronski dokument, ovo je prelazna godina kada je uz elektronsko, moguće finansijsko izveštavanje u papirnom i hibridnom obliku.  Ubudeuće, Agencija za privredne registre imaće obavezu unosa, dostavljanja, kontrolisanja, objavljivanja i daljeg čuvanja elektronskih dokumenata.

 

Poslovni prihodi i imovina kao kriterijum za određivanje veličine pravnog subjekta povećani su tri ipo puta i naša regulativa je i u tom delu usklađena sa evropskom, tako da sada osim velikih, srednjih i malih, imamo i mikro pravna lica. Po tim kriterijumima u Srbiji ima samo sedam odsto velikih, srednjih i malih pravnih lica, a 93 obveznika finansijskog izveštaja osteje u kategoriji mikro pravnih lica, rekla je Ružica Stamenković.

 

Novina Zakona o računovodstvu je i transparentnost, što znači da se sad objavljuju svi, čak i neispravni, finansijski izveštaji sa svom pratećom dokumentacijom.

 

Kao elektronski dokument, finansijski izveštaj potpisuje se elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, zbog čega velike probleme imaju računovođe privrednih društava čiji su pravni zastupnici stranci. Naša regulativa im omogućava da bez JMBG budu pravni zastupnici firmi u Srbiji, ali ne i da dobiju elektronski potps.

 

Novo u zakonu je i uvođenje kolektivne odgovornosti za finansijske izveštaje jer će, pored zakonskog zastupnika, biti odgovorni i organ upravljanja,  nadzorni odbor i lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja.

 

Novi Zakon o računovodstvu usklađen je sa međunarodnim računovodstvenim standardima, rekla je Stamenković. Ipak, članovi Grupacije računovodstvenih agencija imali su niz primedbi na komplikovanost procedura, koje su znatno veće nego u EU.