MERE I PROCEDURE PRAĆENJA STRANKE U PRIMENI PROPISA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA OBAVEZE RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA KAO OBVEZNIKA PO ZAKONU O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA.

 

Održanim 29.06.2016 u Novom Sadu (Master centar) u organizaciji Grupacije računovodstvenih agencija Privredne komore Srbije,  Privredne komore Vojvodine,  Poslovnog udruženja  UVRA Novi Sad i firme ING-PRO  Beograd

 

Na osnovu sprovedene   anonimne ankete kod polaznika seminara po održanom seminaru (od 102 polaznika anketu je predalo 84polaznika)

     1.    Na pitanje DA LI STE ZADOVOLJNI SADRŽAJEM SEMINARA

75 je odgovorilo sa DA (89,28%)  9 je odgovorilo sa DELIMIČNO (10,72%)

NE  nije zaokružio nijedan polaznik

                  

2.    Na pitanje DA LI STE ZADOVOLJNI ORGANIZACIJOM PREDAVANJA ?

79  je odgovorilo sa DA (94,05%)  5 je odgovorilo sa DELIMIČNO (5,95%)

NE  nije zaokružio nijedan polaznik

                  

     3.    Na pitanje ŠTA VAM VIŠE ODGOVARA JEDNODNEVNI SEMINAR SA VEĆIM BROJEM ČASOVA ILI VIŠEDNEVNI SEMINAR SA MANJIM ?

70 se izjasnilo za JEDNODNEVNI SEMINAR (83,33%)  a  14 polaznika se izjasnilo za višednevne seminare (16,67%)

                    

4.    Na pitanje KOLIKO VAM JE ODGOVARAO TEMPO PREDAVANJA?

IZMEĐU ODGOVORA: BIO JE PRENAPORAN; ODGOVARAO MI JE ;  BIO JE PRESPOR S MNOGO NEPOTREBNIH DETALJA ;

SVIH 84 POLAZNIKA JE ODGOVORILO DA IM JE ODGOVARAO (100%)

             

5.    Na pitanje PO ODRŽANOM SEMINARU, UKUPNO GLEDANO, KOLIKO SMATRATE UPOTREBLJIVIM STEČENO ZNANJE NA OVOM SEMINARU

25 je odgovorilo sa VEOMA UPOTREBLJIVO (29,76%)  59 je odgovorilo sa UPOTREBLJIVO  (70,24%), ODGOVORE UGLAVNOM NEUPOTREBLJIVO  i POTPUNO NEUPOTREBLJIVO nije zaokružio nijedan polaznik.

                                                                               

6.    Na pitanje KAKO STE SAZNALI ZA SEMINAR  

56 je odgovorilo sa PUTEM MAILA (66.66%) , 15 je odgovorilo sa PUTEM SAJTA (17,85%) a 13 je odgovorilo NA DRUGI NAČIN (15,49%)

                                                                              

        7.    POLAZNICI SU OCENILI PREDAVAČE NA SEMINARU SLEDEĆIM OCENAMA:

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                             OCENE-------------------------------à             5            4         3         2         1

                            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            DANIJELA TANIĆ ZAFIROVIĆ              73           9         1         0         1

                           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            JOVAN BEARA                                    51          25        7         1         0

                          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------