RFZO u saradnji sa TIMOM ZA REFORMU JAVNE UPRAVE VLADE REPUBLIKE SRBIJE realizovao je projekat  automatske overe zdravstvenih kartica.

 

Automatska overa zdravstvenih kartica je trenutno u testnoj fazi i očekuje se da do kraja oktobra 2017 pređe u produkcionu fazu.

 

Automatska overa zdravstvenih kartica će se vršiti za sva osigurana lica za koja su po podacima Poreske uprave, uplaćeni dospeli doprinosi za zdravstveno osiguranje.

 

Ubuduće POSLODAVAC neće imati obavezu podnošenja zahteva za overu zdravstvenih kartica  na šalterima RFZO,  već će se overa obavljati automatski kroz sistem automatske overe.

 

Automatska obrada neće biti moguća za osiguranike samostalnih delatnosti kao I za osiguranike poljoprivrednike I članove njihovih porodica, jer Poreska uprava nije u mogućnosti da dostavi podatke o plaćenim doprinosima za navedene kategorije osiguranika u elektronskom obliku, I za njih će overa ići po dosadašnjem postupku overe.

 

Na portalu CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA poslodavcima  će biti  dostupan podatak o automatskoj overi zdravstvene kartice.