ODRŽAN 1. KONGRES PORESKIH

SAVETNIKA SRBIJE

 

Srpski poreski savetnici su konačno dočekali svoj istorijski trenutak, to je 1. Kongres poreskih savetnika Srbije. U nameri da se i Srbija što više približi savremenom i uspešnom poslovnom svetu, prošle godine je u Beogradu, osnovano prvo Udruženje poreskih savetnika Srbije. 

Osnovao ga je Ivan Simič, čovek koji je u Sloveniji već učestvovao kod osnivanja dva identična udruženja poreskih savetnika, a pored toga već više od 20. godina uspešno obavlja poslove poreskog savetnika.

Članovi Udruženja poreskih savetnika Srbije su konačno dobili priliku da afirmišu i institucionalizuju ovo izuzetno važno zvanje za Srbiju. Tako je Udruženje prvu godinu svog rada obeležilo 1. Kongresom poreskih savetnika Srbije, koji se održao u hotelu “Izvor” u Arandjelovcu, od 22. do 23. maja 2015.

Aktuelnost tema, koje su prezentirane na Kongresu, kao i stručne rasprave učesnika Kongresa,  dokaz su stručnosti članova Udruženja, ali i potrebe za daljim razvojem ovog zvanja u širem kontekstu, kako medju poreskim obveznicima, tako i medju zaposlenima u Poreskoj upravi, i Ministarstvu finansija.

Teme koje su obradjene na Kongresu jesu segmenti najaktuelnijih poreskih obaveza, pred kojima se teško snalaze domaći poslodavci, strani investitori i celo gradjanstvo u našoj zemlji.

Prva tema, Izveštavanje o transfernim cenama, aktuelna je ovih dana kod svih poslodavaca u Srbiji, jer je rok, kada oni moraju Poreskoj upravi poslati informacije o svim transakcijama medju povezanim licima, (a te transakcije se drugim rečima nazivaju transferne cene), krajem meseca  juna, za prethodnu poslovnu godinu. Prošle godine, prvi put je uvedena ova praksa. 

Na Kongresu su učesnici razmenili skromna iskustva iz prakse u prvoj godini primene, ali i prezentovali puno razumevanje suštine ove novonastale poreske obaveze, čiji cilj i jeste da budžetu Republike Srbije obezbedi veće prilive po osnovu poreza na dobit, koji se od prošle godine, preko ove teme, počeo prvi put  kontrolisati značajnije, više i bolje. 

Uloga poreskog savetnika je time, jasno, dobila na značaju.

Druga tema, Objedinjena naplata i elektronsko poslovanje poreskih obveznika, koju je prezentirao pomoćnik  direktora Poreske uprave, gospodin Saša Dulić, a koju je praktično s njim i ostalim relevantnim stručnjacima i realizovao gospodin Ivan Simič u 2013. godini, kao tadašnji direktor Poreske uprave, potvrdila je razlog zašto su MMF i USAID za prethodnu godinu ovaj projekat ocenili kao najpozitivniji reformski proces u Srbiji. Učesnici Kongresa su prvi stručnjaci, ali ne i jedini, koji konačno imaju čime da obraduju svoje klijente, potencijalne investitore i celu stručnu javnost. Projekat objedinjene naplate je višedimenzionalan, kompleksan i izuzetno koristan sa stanovišta državne administracije. 

Broj službenika u Poreskoj upravi, koji je manuelno primao štampane poreske dokumente, je smanjen  za 65 %, takvi službenici dobili su novo vreme za proces kontrola poreskih obveznika. 

Budžet Republike Srbije je ovim projektom uvećan za desetine milijardi dinara, obaveznost plaćanja poreza i doprinosa pre isplata neto zarada je uredila sistem overe zdravstvenih knjižica i regulisanja staža u Fondu PIO, mada Fondovi PIO i zdravstvo još uvek kasne sa punom primenom ovog projekta. 

Na kraju, ogromno olakšanje i uštede u vremenu osećaju zaposleni u firmama, koji su do primene ovog projekta, pešice odnosili u Poresku upravu više od 5,5 miliona obrazaca godišnje, a kod obračuna raznih poreskih obaveza imali u upotrebi 205 različitih uplatnih računa, koji su projektom objedinjene naplate zamenjeni  za JEDAN.

Treća tema 1. Kongresa poreskih savetnika Srbije bila je forenzično računovodstvo u Srbiji. Jedno potpuno novo, retko primenjivo, a potrebno zanimanje u Srbiji. Forenzika računovodstva je vrhunac i sublimacija svih znanja u računovodstvu, koja omogućava forenzičnom računovodji da izvrši na sveobuhvatan način istraživanje kriminalnih radnji. Trenutno u Srbiji postoji i radi jednocifren broj forenzičnih računovodja, licenciranih uglavnom u USA.

Četvrta tema obradjena na Kongresu odnosila se na set poreskih zakona koji se tiču poreza na dohodak gradjana, poreza na imovinu, prijavu dohotka iz inostranstva, ali i po prvi put u javnosti predstavljen je koncept povrata inostranog PDV-a za pravna lica koja nemaju uspostavljeno poslovanje u inostranstvu. Zakonski okvir zemalja Evropske unije dozvoljama Srbiji da njene firme onaj PDV koji plate u inostranstvu za sajmove, hotelski smeštaj i slično, refundiraju, nakon plaćanja, ali smo svedoci da takva znanja i praksa nedostaju Srbiji. U Udruženju poreskih savetnika, neki od članova Upravnog odbora se upravo bave ovom delatnošću.

Posebna i jedinstvena vrednost Udruženja poreskih savetnika Srbije jeste zapravo činjenica, da u svom sastavu ima članove kompetentne i stručne u nizu poreskih oblasti, a poznato je koliko je fiskalna politika kompleksna, obimna i važna. 

Medju članovima Udruženja postoje eksperti za pojedinačne fiskalne teme, koje se redovno obradjuju na mesečnim radionicama, koje Udruženje održava redovno za svoje članove početkom svakog meseca ili na zajedničkim susretima članova Udruženja, koji se svakog drugog utorka u meseca održavaju u sedištu Udruženja.

Peta tema Kongresa obradjivala je temu medjunarodnih sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, koju je učesnicima predstavio gospodin Dejan Dabetić, viši savetnik u Ministarstvu finansija. 

Značaj poznavanja ove teme je višedimenzionalan i iznad svega važan svakom pravnom licu koje iz inostranstva posluje u Srbiji i obrnuto.

Kongresu poreskih savetnika prisustvovala je i predstavnica Naled-a, gospodjica Jelena Bojović, upoznavši poreske savetnike sa temom Parafiskalni nameti kao oblik opterećenja srpske privrede.

Na kraju, gotovo najvažnije i najinovatnije predavanje imao je predsednik Udruženja, gospodin Ivan Simič. Učesnicima je predstavio svoje višegodišnje iskustvo kod unakrsne procene imovine u Sloveniji i moguće načine unakrsne procene imovine u Srbiji. 

Za sada još nije poznato kada će Poreska uprava Srbije da počne ili da nastavi unakrsnu procenu imovine u Srbiji.

Svi učesnici su bili oduševljeni 1. Kongresom poreskih savetnika Srbije i istakli su da žele još više sličnih edukacija i susreta.