Dana  22.12.2015. godine u orgranizaciji Saveza računovođa i revizora Srbije održan je okrugli sto na kojem se vodila javna rasprava po sledećim temama:

 1.    Analiza usklađenosti Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa     DIREKTIVOM EU  2015 / 849  i donošenje odgovarajućih zaključaka.

  2.    Finansijsko izveštavanje u svetlu aktuelne računovodstvene regulative

  3.    Poreski propisi u svetlu najnovijih izmena

Na skupu su pored predstavnika SAVEZA RAČUNOVOĐA I REVIZORA SRBIJE bili prisutni i aktivno učestvovali u radu OKRUGLOG STOLA  predstavnici:

-       Unije poslodavaca Srbije

-       Udruženja vlasnika računovodstvenih agencija UVRA N.Sad

-       Asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije

-       Udruženja  pružalaca računovodstvenih usluga

-       Sekcije  revizora

-       Sekcije  računovođa – forenzičara

-       Udruženja  poreskih savetnika Srbije

-       Mreže za poslovnu podršku

-       Sindikata sudskih veštaka

-       Grupacije računovodstvenih agencija Privredne komore Srbije

-       Privredne komore Beograda

-       Udruženja projektanata i proizvođača računovodstvenih softvera

 Pozivu su se odazvali i predstavnici :

 -       Ministarstva finansija  (sektor za finansijski sistem)

 -       Ministarstva privrede

 -       Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

 Moderatori na ovom skupu bili su:

-       Dr Pero Škobić, generalni sekretar Saveza računovođa i revizora Srbije

-       Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca

-       Lazar Srdanov , član Upravnog odbora UVRA Novi Sad

 Nakon uvodnih izlaganja – prezentacija po svim temama koje su razmatrane na okruglom stolu jednoglasno su usvojeni  ZAKLJUČCI  koje možete pregledati i preuzeti preko linka:

 http://www.uvra.net/servisi/propisi/ostalo/okrugli-sto-_-zakljucci-sa-prilozima

 Prezentacije vezano za analizu Nacrta  izmena i dopuna zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma možete pregledati i preuzeti preko linka:

 http://www.uvra.net/servisi/propisi/ostalo/analiza-nacrta-zakona-o-sprecavanju-pranja-novca-i-finansiranju-terorizma

 Prezentaciju uporednog pregleda i analize :

  DIREKTIVE EU  koja daje preporuke za sve Zakone o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma  država članica EU i na koju se poziva i Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma  prilikom izrade Nacrta izmena  i dopuna Zakona.

ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA REPUBLIKE HRVATSKE

NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA  NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA  REPUBLIKE SRBIJE

Možete pregledati i preuzeti preko linka:

http://www.uvra.net/servisi/propisi/ostalo/uporedni-pregled-iv-direktive-sa-zakono-rhrvatske-i-nacrtom-rsrbije