Grupacija računovodstvenih agencija i Sertifikaciono telo PK Srbije u saradnji sa PK Vojvodine organizuje seminar      „ Praktična primena kvalifikovanih elektronskih sertifikata i elektronski servisi u Srbiji“, koji će se održati 28.04.2016 godine u Privrednoj komori Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, (Master centar- ulaz V) treći sprat, velika sala br.13, sa početkom u 10 časova.   

Seminar je bez kotizacije.