=====================================

07.03.2016 GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ODRŽANA JE  PREZENTACIJA

  

ELEKTRONSKE PREDAJE  M4 OBRASCA.

Svi mediji su objavili ovu vest sa tekstom koji je obaveštavao o velikom uspehu REPUBLIČKOG FONDA PIO,  pogodnostima  kao i silnim uštedama I smanjenju gužve na šalterima REPUBLIČKOG FONDA PIO.

 Tekst koji su mediji uglavnom prenosili je sadržan u tekstu koji je objavila BETA i koji glasi:

 

                                                   ELEKTRONSKE PRIJAVE M4 OBRASCA OD 15. MARTA

Poslodavci i preduzetnici će od 15. marta moći elektronski da predaju M4 obrazac, koji sadrži podatke o zaradama i stažu zaposlenih u prethodnoj godini, što će doprineti smanjenju čekanja na šalterima PIO Fonda i uštedama u poslovanju privrede, rečeno je u Privrednoj komori Srbije.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da u Srbiji 204.000 pravnih lica i 233.000 preduzetnika imaju obavezu da podnose dokumentaciju za M4 obrazac.

On je rekao da će elektronska predaja doneti velike uštete, u vremenu i novcu i kao primer naveo da u beogradskoj filijali kada su meseci za predaju M4 obrasca, dnevno ima 4.000 stranaka.

Prema njegovim rečima, 80 odsto usluga PIO fonda je već digitalizovano.

http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/4824-salteri-u-pio-fondu-su-proslost

Poslodavci i preduzetnici će moći da popune zahtev i pošalju prijavu preko elektronskog servisa na sajtu PIO Fonda, a kako je rečeno, neće biti potrebe da se šalje dodatna finansijska dokumentacija.

Autor: Beta 

 2.   NA SAJTU REPUBLIČKOG FONDA  PIO  U RUBRICI  VESTI OBJAVLJEN JE SLEDEĆI TEKST:

Vesti

Elektronska predaja prijava M-4

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 15. marta 2016. godine, omogućuje poslodavcima uslugu elektronskog podnošenja zahteva i predaju prijave   M-4 za 2015. godinu, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4     (E-M4) na sajtu Fonda.

Po uspešno predatom zahtevu i prijavi M-4 poslodavac će dobijati sistemski generisanu poruku Fonda da su zahtev i prijava primljeni. Datum podnošenja zahteva tretira se kao datum podnošenja prijave M-4.

Novim servisom Fond PIO omogućuje poslodavcima da na vreme ispune svoje zakonske obaveze dostave prijave M-4 za 2015. godinu, jednostavno i bez čekanja na šalterima filijala Fonda, a osim elektronskog zahteva i popunjene prijave M-4, poslodavci neće dostavljati drugu dokumentaciju, jer će Fond proveru podataka unetih u prijavu M-4 vršiti na osnovu podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Pored podnošenja zahteva elektronskim putem, poslodavci će zahtev za podnošenje prijava M-4 za 2015. godinu sa popunjenim obrascima prijava M-4, moći da podnose i preko šaltera Fonda PIO.

Novi veb servis za elektronsko podnošenje zahteva važi samo za dostavu prijava M-4 za 2015. godinu. Poslodavci koji u ovoj godini dostavljaju prijave M-4 za 2014. i ranije godine, zahteve će podnositi na način na koji su to činili i prethodnih godina, na šalterima Fonda, uz dostavljanje dokaza navedenih u zahtevu (finansijska dokumentacija) ako imaju manje od 50 zaposlenih. U slučaju više od 50 zaposlenih, ne dostavlja se dokumentacija, već se kontrola podataka vrši u prostorijama poslodavca, u terminima usaglašenim sa samim poslodavcima.

Uvođenje usluge elektronskog podnošenja zahteva za dostavu prijave M-4, samo je prvi korak ka olakšavanju ove procedure za poslodavce i smanjenju dugih redova pred šalterima, sa ciljem pronalaženja dugoročnog rešenja i prelaska na više nivoe elektronskog poslovanja.

http://pio.rs/cir/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=165&Itemid=710&lang=cir

 

3.   PRIVREDNA KOMORA SRBIJE  je na svom sajtu objavila u rubrici  PRIVREDNE VESTI  07.03.2016 tekst sa naslovom :

 

SREDINOM MARTA STARTUJE ELEKTRONSKA PRIJAVA M4 OBRASCA

 Nedigitalizovana državna administracija u proteklom periodu  umanjivala je  konkurentnost Srbije kao poslovne destinacije i otežavala komunikaciju privrede i države. Danas je sve više elektronskih usluga republičkih i lokalnih institucija. Prema procenama Sertifikacionog tela PKS novi elektronski servisi - koji bi mogli relativno brzo da se primene sačuvali bi bar 300 miliona evra, novca poreskih obveznika, istakao je Čadež.

Privredna komora Srbije, ističe predsednik, u ovoj fazi modernizacije komorskog sistema posebno je fokusirana na unapređenje postojećih i razvoj novih on-line servisa za privredu:  u domenu komorskih usluga  i segmentu javnih ovlašćenja. Cilj nam je, kako je rekao, da privredi smanjimo troškove, olakšamo svakodnevno poslovanje, da što više naše podrške dobije elektronski, da deo usluga približimo, mestu poslovanja i da privrednike edukujemo za primenu novih elektronskih servisa države.

Čadež je podsetio i na nove elektronske servise privredi, uvedene proteklih meseci: izdavanje građevinske dozvole elektronskim putem, više novih elektronskih poreskih prijava, elektronske zdravstvene knjižice, predaja završnih računa elektronskim putem,“kućno ocarinjenje” koje se priznaje na granici bitno za velike kompanije i elektronski sistem za izvoz malih pošiljki korisno za male firme, mogućnost elektronske provere bankarske garancije za špeditere….

Naveo je i rezultate uvođenja nekih elektronskih servisa proteklih godina - prelaskom na elektronsku pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima 2014. godine eliminisano je 5,5 miliona komada hartije godišnje čime je ostvarena ušteda od 30 miliona evra na godišnjem nivou. Pre uvođenja elektronske PDV prijave troškovi države vezani za naplatu ovog poreza iznosili su 9,5 miliona evra godišnje. Ukidanjem radne knjižice od 1. januara ove godine, prema nedavno objavljenim analizama, privreda će godišnje uštedeti oko 3,6 miliona evra.

Podaci o svim zaposlenima u preduzeću biće dostupni u elektronskim bazama podataka poslodavaca, PIO fonda i Centralnom registru.  Ovoj pozitivnoj statistici svakako će doprineti i elektronska prijava M4, dodao je Čadež.

Aleksandar Vulin, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike rekao je da 80 odsto svih obrazaca koji idu preko PIO fonda može da se predaje elektronskim putem, kao i da će elektronska prijava M-4 poreskim obveznicima uštedeti vreme i novac. Čekanje na šalteru postaje ružna prošlost, naglasio je ministar.Dodao je da u Srbiji ima više od 204.000 pravnih lica, 233.000 preduzetnika u obavezi da

predaju M-4 obrazac dok je 2,5 miliona korisnika godišnje prođe kroz PIO fond. Dnevno kroz beogradsku filijalu Fonda prođe oko 4.000 ljudi.

Dragana Kalinović, direktorka Fonda najavila je da od 15. marta počinje elektronska prijava M-4. Prezentaciju nove usluge za poslodavce u PKS održao je Rade Pavić, direktor Sektora za IT Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.


4.   A PRAVO STANJE JE SLEDEĆE:

Prvi deo prezentacije je protekao odlično, skup je otvorio Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i na njegovo izlaganje nema primedbi, zatim se skupu obratio  Aleksandar Vulin, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike je  rekao je da 80 odsto svih obrazaca koji idu preko PIO fonda može da se predaje elektronskim putem, kao i da će elektronska prijava M-4 poreskim obveznicima uštedeti vreme i novac. Čekanje na šalteru postaje ružna prošlost, naglasio je ministar.Dodao je da u Srbiji ima više od 204.000 pravnih lica, 233.000 preduzetnika u obavezi da predaju M-4 obrazac dok je 2,5 miliona korisnika godišnje prođe kroz PIO fond. Dnevno kroz beogradsku filijalu Fonda prođe oko 4.000 ljudi.

Na kraju uvodnog dela Dragana Kalinović, direktorka Fonda najavila je da od 15. marta počinje elektronska prijava M-4.

Prezentacija postupka elektronske predaje M4 obrasca koja je bila u POWER POINTU je uopšteno ali na solidan način prikazana bez upuštanja u detaljniji prikaz kompletnog rešenja ostavljajući prisutne u velikom broju nedoumica.

Inače sav uspeh I slavopev elektronske predaje kojem bi trebalo da se divimo i nagradimo PIO jer je smogao snage da TXT file koji dostavljaju poslodavci unazad 25 godina, prvo preko diskete , pa preko USB-a i CD-a eto nama radosti omogućiće se sada preko INTERNETA (to su mogli i trebali pre tri godine da urade), a za to je sada kasno jer poslodavci od marta 2014 preko OBJEDINJENE naplatu šalju kompletne podatke  potrebne za M4 obrazac i sada poslodavac te iste podatke koje je poslao Poreskoj upravi treba preko TXT file da ponovo dostavlja REPUBLIČKOM FONDU PIO. 

Da  bi REPUBLIČKI FOND PIO mogao da upari poslate podatke preko M4 sa CENTRALNIM REGISTROM OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA  i pokušaju da isprave pogrešne podatke koji su preko šaltera ZDRAVSTVA ušli u CENTRALNI REGISTAR a nisu usaglašeni sa podacima u PIO.

A ove dve institucije su po Zakonu o centralnom registru morali to da zajednički isprave davnih dana preko razmene podataka čak postoji i kaznena mera za neizvršenje istog.

Sada eto nama sreće i radosti preko poslodavaca će ispravljati pogrešne  podatke.

Posle prezentacije  ELEKTRONSKE PREDAJE M4 koju možete preuzeti preko linka :

http://www.uvra.net/servisi/propisi/ostalo/predaja-m4-elektronski

a pre diskusije ministar Vulin je zbog neodložnih poslova nažalost napustio sastanak i nije mogao prisustvovati diskusiji prisutnih.

Sama diskusija na sastanku je bila mučna zbog nepripremljenosti  radnika PIO koji su čak davali međusobno kontradiktorne tvrdnje vezano za SERTIFIKATE i ko potpisuje predate M4 obrasce.

Direktorka PIO je usred diskusije napustila sastanak umesto da je ostala i posle sastanka postrojila svoje radnike zbog konfuzije i nedoumica koje su izazvali svojim objašnjenjima, a i MINISTRU bi koristilo da čuje kako misli baza, ili možda zna pa je zato i otišao pre diskusije. 

Jedan od radnika PIO tokom diskusije reče da su podaci iz PORESKE UPRAVE (objedinjene naplate) relativno loši i da je to razlog što još nije ukinut M4, a ustvari su podaci iz OBJEDINJENE  tačni najmanje 99% a onaj 1% se odnosi na razne beneficije i hibridne podsticaje koje je država uvodila tokom 2015 godine.

U sredu 16.03.2016 godine REPUBLIČKI FOND  PIO drži prezentaciju ELEKTRONSKE PREDAJE M4 obrasca u Novom Sadu u Privrednoj komori Vojvodine i  nadamo se da će položiti popravni ispit na koji je pao 07.03.2016 u Privrednoj komori Srbije.

 A kako je bilo u Novom Sadu javićemo  17.03.2016 posle održane PREZENTACIJE  elektronske prodaje M4 obrasca

 **************************************************************************************************************************************************************

 **************************************************************************************************************************************************************