Na bazi inicijalnog predloga ZAJEDNIČKE GRUPE ZA UNAPREĐENJE POZICIJE REPUBLIKE SRBIJE NA RANG LISTI SVETSKE BANKE O USLOVIMA POSLOVANJA  (DOING BUSINISS) , 

APR i Poreska uprava su krajem 2015 godine započele zajednički rad na reformi i poboljšanju POSLOVNOG OKRUŽENJA (Doing business) u oblasti koja se odnosi na OTVARANJA FIRMI .

 

1.    Prva mera je donošenje internog akta br. 43-01-00881-1/2015-10080 od  29.decembra 2015 kojim je naloženo svim organizacionim jedinicama Poreske uprave da počev od  1.januara 2016. ne zahtevaju od novoosnovanih privrednih subjekata  dostavljanje određene dokumentacije radi formiranja osnovnog dosijea ( Šta je sve traženo da se dostavi možete ppregledati putem linka :

http://www.uvra.net/servisi/propisi/ostalo/dokumentacija-za-dosije

Pregled  traženih podataka ukazuje da su svi podaci  (osim podatka o vlasništvu poslovnog prostora/zakupu poslovnog prostora) dostupni Poreskoj upravi preko drugih institucija ili ih ima u posedu. 

2.    Počev od 1.marta preostali podaci koji su neophodni kao kontakt podaci (broj telefona i elektronska  adresa –mail) unose se u u Jedinstvenu registracionu prijavu  i nakon usvajanja registracione prijave prosleđuje ih Poreskoj upravi. 

3.    Preko Jedinstvene registracione prijave-preduzetnik

           http://www.uvra.net/servisi/propisi/obrasci

           Privrednom subjektu (preduzetniku je omogućeno da se opredeli za PAUŠALNO oporezivanje ili      

           za SAMOOPOREZIVANJE i ovi podaci se po usvajanju registracione prijave prosleđuju Poreskoj upravi.

4.    PrivrednI subjekt  preduzetnik - koji se opredelio za SAMOOPOREZIVANJE  kao i privredni subjekt PRAVNO LICE  može se pri popunjavanju Jedinstvene registracione prijave-doo

       http://www.uvra.net/servisi/propisi/obrasci

Opredeliti da bude u PDV-u .

Ovaj podatak se takođe dostavlja Poreskoj upravi po usvajanju registracione prijave. 

6.    Za podnošenje podataka lokalnoj Poreskoj upravi  više nije potreban odlazak i podnošenje određenih podataka Lokalnoj poreskoj upravi, već će se potrebni podaci po usvajanju registracione prijave dostavljati od strane APR-a Lokalnoj poreskoj upravi. 

7.    Automatsko dostavljanje podataka Poreskoj upravi i Lokalnoj poreskoj upravi otvara velike mogućnosti REFORME  PLAĆANJA PORESKIH OBAVEZA, kojim bi se u velikoj meri uprostilo i pojednostavilo  POSLOVNO OKRUŽENJE  (Doing business) u oblasti koja se odnosi na PLAĆANJE POREZA-  Paying Taxes 

8.    Postupak PRE IZVRŠENIH REFORMI kod OTVARANJE FIRME možete pregledati preko

http://www.uvra.net/servisi/propisi/ostalo/prikaz-otvaranja-preduzetnicke-radnje-_-pre-reforme

Kao i postupak OTVARANJA FIRMI posle sprovedenih reformi

http://www.uvra.net/servisi/propisi/ostalo/prikaz-otvaranja-preduzetnicke-radnje-_-posle-reforme

daje preglednu vizuelnu sliku UPROŠĆENOG POSTUPKA kao i ušteda u danima (6 dana uštede u odnosu na ukupno 12 dana pre sprovođenja REFORME OTVARANJA FIRME ) 

Navedene reforme koje su sprovedene doprineće skoku REPUBLIKE SRBIJE na Doing listi  SVETSKE BANKE a posebno što će stvoriti preduslove za REFORMU postupka PLAĆANJA POREZA – Paying Taxes.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx