29.06.2016. godine održan je  jednodnevni seminar za za računovodstvene agencije na temu 

Mere i procedure praćenja stranke u primeni propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa posebnim osvrtom na obaveze računovodstvenih agencija kao obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

 Seminar je održan u organizaciji

GRUPACIJA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE, UDRUŽENJE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD,

PRIVREDNE KOMORE VOJVODINE  I KOMPANIJE ING-PRO D.O.O.

 

 

Predavači na seminaru su bili:

 

Iz Uprave za sprečavanje pranja novca  DANIJELA TANIĆ – ZAFIROVIĆ , rukovodilac Grupe za nadzor

I

JOVAN BEARA , predsednik Grupacije računovodstvenih agencija  Privredne komore Srbije.

 Na seminaru kojem je prisustvovalo preko 100 polaznika obrađene su sledeće teme:

Pravni okvir za borbu  protiv pranja novca i finansiranja terorizma

v  IV Direktiva EU

v  Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja  terorizma                                            

 

 Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

v  Nadležnost: prikupljanje, analiza i prosleđivanje

    finansijsko-obaveštajnih podataka

v  Uloga Uprave u sistemu za sprečavanje pranja novca i

    finansiranja terorizma

v  Obveznici

v  Nadzor 

Zakonska regulativa

v  Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

v  Smernice za računovođe i revizore

 

Posle službenog dela  seminara prikazan je deo KLAUD  PROGRAMSKOG paketa  SPINIFT  koji omogućava računovodstvenim agencijama  obradu i vođenje evidencija propisanih  Zakonom o sprečavanju pranju novca i finansiranju terorizma

 U nastavku prikazujemo deo atmosfere sa seminara

 PREDAVANJE:

 


PAUZA :