Grupacija računovodstvenih agencija  i Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine organizovali su  28.04.2016 godine

SEMINAR

’’ PRAKTIČNA PRIMENA KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA I ELEKTRONSKI SERVISI U SRBIJI ’’

U savremenom poslovnom okruženju , upotreba kvalifikovanih elektronskih sertifikata je pretpostavka za elektronsko poslovanjei komunikaciju sa APR-om, Poreskom upravom, Upravom carine, Centralnim registrom za obavezno socijalno osiguranje, Fondom PIO, E-upravom.

Imajući to u vidu seminar je koncepiran tako da su polaznici upoznati sa pretpostavkama koje moraju da budu zadovoljene kako bi kvalifikovani elektronski sertifikati bili u funkciji efikasne komunikacije i kako bi se izbegle moguće greške i ograničenja u korišćenju  WEB SERVISA.

Predavač na seminaru je bio Dušan Berdić Šef službe Sertifikacionog tela  Privredne komore Srbije.

                                  

Kratak prikaz sa održanog seminara možete pogledati preko linka:

 http://www.kanal9tv.com/seminar-o-primeni-elektronskih-sertifikata/

 Kompletan materijal PREZENTACIJE sa seminara možete preuzeti preko linka:

 


                                                  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX