УДРУЖЕЊЕ ВЛАСНИКА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ АГЕНЦИЈА УВРА НОВИ САД  И

ПОКРАЈИНСКИ ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР НОВИ САД

 

ЗАЈЕДНИЧКИ ОРГАНИЗУЈУ ЈЕДНОДНЕВНИ   СЕМИНАР:

 

ПРИМЕНА  ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ   У ПРАКСИ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

11.децембар  2019. године, среда, од 10.00 до 14.00 часова

ПОКРАЈИНСКИ ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР НОВИ САД, ИНДУСТРИЈСКА бр. 3

(Индустријска зона – ПРОСТОР БИВШЕ ФИРМЕ : ПЕТАР ДРАПШИН, Нови Сад )


 ПРОГРАМ СЕМИНАРА    

9,45    - 10,00   Регистрација учесника семинара

10,00  - 10,05   Поздравна реч

10.05  - 11.45   Закон о заштити података о личности, 

Ø  Уводни део.

Ø  Ко је дужан да примењује закон?!,

Ø  Упознавање са значењем израза са којима ћете се сретати током дофинисања и спровођења обраде за дефинисане евиденције.

Ø  Најчешће недоумице и грешке које се могу појавити при дефинисњу евиденција података о личности  током примене Закона о заштити података о личности.

Ø  Припрема за усклађивање и само усклађивање пословања фирме са Законом о заштити података о личности.

Ø  Казнене одредбе

11,45  - 12.00   ПАУЗА  (кафа, освежење)

12.00  - 12.30   Интерна акта и одлуке које сте дужни да донесете у оквиру Ваше фирме 

12.30 -  13.30   Практичан приказ поступка усклађивања са Законом о заштити података о

                         Личности и попуне  комплета интерних аката, одлука и дефинисаних обрада 

                         евиденција података о личности

13.15  -  14.00   Завршни део семинара

Ø  Питања везано за примену Закона о заштити података о личности

Ø  Подела сертификата о похађању семинара

 Предавач:  Беара Јован Председник пословног удружења УВРА Нови Сад и председник  Групације рачуноводствених

                   агенција  Привредне  коморе  Војводине


 Полазници ће бити обучени за  примену  НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ  у пракси  и то :

v  Вођење дефинисаних ЕВИДЕНЦИЈА  ПОДАТАКА

v  Доношење  правилника који  је привредни субјект  дужан да донесе и пропише, у сопственој режији.

v  Доношење одлука који  је сваки привредни субјект  дужан да донесe 

По одржаном семинару полазници ће путем маила добити  моделе аката и одлука које као привредни субјект  морају донети.

По одржаном семинару полазници ће путем маила добити  моделе аката и одлука које као привредни субјект  морају донети.

 

Котизација износи 4.000,00  динара по пријави за једног полазника

 

За чланове Пословног удружења УВРА Нови Сад и фирме чији су представници присуствовали претходном курсу на ову тему (Нови Сад  30.10.2019)  котизација износи 2.800,00 динара ( - 30% )   

 

Пријаву можете извршити преко маила:  radomirovic.zoran72@gmail.com

За сва обавештења позовите : 069/337 –99–52  (Зоран Радомировић)

По пријему пријаве доставићемо Вам предрачун за уплату котизације  а на семинару добиће те рачун за извршену уплату котизације   ПРИ ПРИЈАВИ ЗА СЕМИНАР ПОТРЕБНО ЈЕ НАВЕСТИ:

             Назив фирме 

ПИБ,  МАТИЧНИ БРОЈ  и КОНТАКТ ТЕЛЕФОН  агенције

Име и презиме полазника семинара ( Због сертификата о похађању семинара које ће

се уручити сваком полазнику семинара  ) 

 ********************************************************************************************************