UTISCI SA SEMINARA

 

 MERE I PROCEDURE PRAĆENJA STRANKE U PRIMENI PROPISA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA OBAVEZE RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA KAO OBVEZNIKA PO ZAKONU O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

ODRŽANOM 28.09.2016 U BEOGRADU (HOTEL PALAS,TOPLIČIN VENAC) U ORGANIZACIJI,  POSLOV.UDRUŽENJA UVRA NOVI SAD I FIRME ING-PRO DOO  BEOGRAD


PROGRAM SEMINARA 

09.45–10.00   Registracija učesnika seminara
10.00–10.15   Pozdravna reč, predstavljanje časopisa "Propisi u praksi" izdavača  

                       Ing-Pro d.o.o. Beograd

10.15–10.30   Pravni okvir za borbu  protiv pranja novca i finansiranja terorizma

                           - IV Direktiva EU

                           - Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja 

                             terorizma

                           - Akcioni plan sprovođenja nacionalne strategije za borbu protiv pranja    

                             novca i finansiranja terorizma

10.30–10.50   Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

                           - Nadležnost: prikupljanje, analiza i prosleđivanje finansijsko-

                             obaveštajnih podataka

                          - Uloga Uprave u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja

                             terorizma

                          - Obveznici

                          - Nadzor

10.50–11.25   Zakonska regulativa

                          - Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

                          - Smernice za računovođe i revizore

11.25–11.40   PAUZA  (kafa, osveženje)

11.40–13.10   Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u   

                       praksi od strane računovodstvenih agencija sa posebnim osvrtom na

                       kaznene odredbe i kontrolne liste shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru

                          - Interna dokumenta koje donosi računovodstvena agencija

                          - Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika

                          - Prihvatanje klijenta

                         - Identifikacija klijenta

                         - Indikatori

                         - Procena rizika

                         - Unutrašnja kontrola na bazi slučajnog uzorka

                         - Izlazne liste

                         - Obaveza redovnog obrazovanja

                         - Kontrolne liste

                         - Kaznene odredbe
13.10–13.40   Pauza za ručak

13.40–15.40   Prikaz primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma  

                       od strane računovodstvene agencije preko KLAUD  PROGRAMA

                       SPINIFT (preko interneta)

15.40–16.00   Završni deo seminara

                          - Popuna upitnika

                          - Podela uverenja o pohađanju seminara
Predavači su bili:

                          - Danijela Tanić-Zafirović, rukovodilac Grupe za nadzor, u Upravi za

                            sprečavanje pranja novca

                        -  Jovan Beara, predsednik Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad,

                            predsednik Grupacije računovodstvenih agencija Privredne komore

                            Srbije

NAPOMENA:

Na seminaru je polaznicima bio dostavljen PRIRUČNIK za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u praksi uz čije koršćenje će polaznici seminara moći u potpunosti da vode sve potrebne evidencije propisane Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koje se pri kontrolama Uprave za sprečavanje pranja novca traže

Učesnicima seminara su dobili pravo na  VAUČER za korišćenje KLAUD PROGRAMA SPINIFT  od 15.10.2016  (Besplatno do kraja 2016  i 50% od cene korišćenja programa u 2017 godini).

 

Na osnovu sprovedene   anonimne ankete kod polaznika seminara po održanom seminaru (od 66 polaznika anketu je predalo 62 polaznika)

     1.    Na pitanje DA LI STE ZADOVOLJNI SADRŽAJEM SEMINARA

56 je odgovorilo sa DA (90,32%)  6 je odgovorilo sa DELIMIČNO (9,68%)

NE  nije zaokružio nijedan polaznik

                  

2.    Na pitanje DA LI STE ZADOVOLJNI ORGANIZACIJOM PREDAVANJA ?

59  je odgovorilo sa DA (95,16%) 3 je odgovorilo sa DELIMIČNO (4,84%)

NE  nije zaokružio nijedan polaznik

                  

     3.    Na pitanje ŠTA VAM VIŠE ODGOVARA JEDNODNEVNI SEMINAR SA VEĆIM

         BROJEM ČASOVA ILI VIŠEDNEVNI SEMINAR SA MANJIM ?

57 se izjasnilo za JEDNODNEVNI SEMINAR (91,93%)  a  5 polaznika se izjasnilo za višednevne seminare (8,07%)

                    

4.    Na pitanje KOLIKO VAM JE ODGOVARAO TEMPO PREDAVANJA?

IZMEĐU ODGOVORA: BIO JE PRENAPORAN; ODGOVARAO MI JE ;  BIO JE PRESPOR S MNOGO NEPOTREBNIH DETALJA ;

1 se izjasnio  da je bilo prenaporno (1,61%)

60 se izjasnilo da im odgovara (96,78%)

1 se izjasnio da je bilo presporo (1,61%)

             

5.    Na pitanje PO ODRŽANOM SEMINARU, UKUPNO GLEDANO, KOLIKO SMATRATE UPOTREBLJIVIM STEČENO ZNANJE NA OVOM SEMINARU

19  je odgovorilo sa VEOMA UPOTREBLJIVO (30,64%) 

42  je odgovorilo sa UPOTREBLJIVO  (67,74%)

1 je odgovorio sa  UGLAVNOM NEUPOTREBLJIVO (1,62%)

 POTPUNO NEUPOTREBLJIVO nije zaokružio nijedan polaznik.

                                                                               

6.    Na pitanje KAKO STE SAZNALI ZA SEMINAR  

56 je odgovorilo sa PUTEM MAILA (94,92%) , 1 je odgovorio sa PUTEM SAJTA (1,69%) a 2 je odgovorilo NA DRUGI NAČIN (3,39%), 3 polaynika nije odgovorilo na postavljeno pitanj

       7.    POLAZNICI SU OCENILI PREDAVAČE NA SEMINARU SLEDEĆIM

              OCENAMA:

  -------------------------------------------------------------------------------------   

OCENE---------------------------               5            4         3        2         1

             -------------------------------------------------------------------------------------

            DANIJELA TANIĆ ZAFIROVIĆ           36          18        3        3         0

            OCENE DALO 60 polaznika

             -------------------------------------------------------------------------------------

            JOVAN BEARA                                  46          10        0         0        0

            OCENE DALO 56 polaznika

             -------------------------------------------------------------------------------------

 

              PROSEČNA OCENA:

                            DANIJELA TANIĆ ZAFIROVIĆ  =  4,45

                            BEARA JOVAN                          =  4,82

                                                                             

  Mišljenja polaznika:

-       Veoma dobro I edukativno predavanje

-       Korektno, ali tema je za knjigovođe gubljenje vremena, Edukuju nas da radimo tuđ posao

-       Korisno, jasno, pozitivno

-       Odlično

-       Odlično

-       Predavanje je bilo odlično obzirom na temu koja je slabo zastupljena, a veoma bitna za rad 

      knjig.agencija, sve je bilo sažeto I razumljivo

-       Predavanje je bilo izuzetno dobro

-       Vrlo dobro

-       Zadovoljan sam

-       Vrlo detaljno I jasno. Svako ko nije imao prilike da radi na ovu temu, nakon ovog seminara 

      je sigurno potpuno upućen I usmeren

-       Gospođa Danijela je bičla suvoparna, bez davanja primera iz konkretnog slučaja, 

      gospodin Jovan mnogo bolji

-       Korisno, dobro osmišljeno, predavači drže pažnju

-       Dobijene korisne informacije, primenljive u praksi

-       Dovoljno informacija za jedan dan, zadovoljna predavanjem

-       Dostavite nam mail adrese, predavanje I odluke I aktove u doc formi

-       Korisno predavanje

-       Odlično, mnogo sam toga saznala

-       Vrlo korisno

-       Predavanje je bilo dobro. Primedba je da je moglo da se obezbedi I pisani 

     material u vezi sa izlaganjem Danijele Tanić-Zafirović, kao I da se interna akta,

     program I sl. pošalju na mejl I da mogu da se koriste dalje u nekoj praktično 

     upotrebljivoj formi (javno dostupni modeli akata)

-       Vrlo korisno

-       Jako dobro organizovano. Koncizna I jasna izlaganja predavača.   

      Sugestija: modeli akata bi mogli da nam se dostave putem e-maila u doc fajlu.

-       Prijatno, edukativno

-       Konkretno, sađeto, jasno, primenljivo, korisno

-       Predavanje je proteklo OK, možda je falilo sat vremena za pitanja I odgovore. 

      Bilo bi jako korisno das mo dobili obrasce u elektronskoj formi

-       Odlično, korisno

-       Sažeto

-       Veoma dobro

-       Predavanje je bilo veoma edukativno

-       Predavanje je bilo odlično

-       Veoma dobro sa jasnom slikom I puno podataka I informacija neophodnih 

      za donošenje svih dokumenata

-       Konačno prava edukacija na ovu temu za računovođe

-       OK uz izbegavanje odgovora na pitanja vezano za stavljanje računovođa u 

      poziciju da za njihov račun radi posao koji neće biti naplaćen uz veliku 

      opasnost da gubitkom klijenta budu trajno oštećeni

-       Dobro organizovano predavanje, predavači lepo objašnjavaju I sve informacije

       I činjenice su veoma korisne, nije bilo nijedne suvišne informacije.

       Sve u svemu prezadovoljna sam

-       Izuzetno profesionalno, konkretno I jasno. Drago mi je što sam imala 

      mogućnost da prisustvujem seminaru

-       Odlična organizacija, proctor-slabo ozvućenje

-       Jako loše oyvučenje, predavanje dobro

-       Nisam prisustvovala prijatnijem, konstruktivnijem I sadržajnijem. Hvala

-       Vrlo lepo urađeno, posećujem seminare, a ovaj je u vrhu,

      Danijela mi je pojednostavila problematiku. Hvala.

-       Jedan komentar je bio nečitak I nismo mogli da ga prikažemo