USVOJEN ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA

Poslanici Skupštine Srbije su 29.12.2015. godine 

 

usvojili ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA

Prema usvojenom ZAKONU O PRIVREDNIM KOMORAMA, privrednici će u buduće plaćati samo jednu članarinu u skladu sa svojim ekonomskim interesima, a odluku o visini članarine će donositi privreda.

Ministar privrede    Željko Sertić između ostalog u skupštinskoj raspravi izneo je sledeće:

 "Dakle, ni vlada ni bilo ko drugi nego sami privrednici i u tom smislu će biti jedan ceo niz različitih podsticaja, odnosno elemenata koji će uticati na to kakav će taj odnos da bude, ali je jako važna stvar da će prvo biti daleko manji iznos za sve kompanije koje plaćaju danas članarinu". U skupštinskoj raspravi ministar privrede Željko Sertić je dodao da je druga važna stvar što će prikupljena članarina na vrlo jednostavan i transparentan način biti raspoređena među članicama komorskog sistema.

Privredna komora Srbije i njene članice u budućnosti će moći na potpuno drugačiji način da definišu sistem javnih ovlašćenja, pa tako, na primer, privrednici iz unutrašnjosti više neće morati dokumenta koja su im potrebna za obavljanje posla da predaju u Beogradu, nego će to moći da urade u najbližoj komori.

 

Usvojeni zakon o privrednim komorama  predviđa izgradnju jedinstvenog komorskog sistema koji će biti efikasan servis u funkciji razvoja i unapređenja kapaciteta srpske privrede. Reforma podrazumeva novi način rada i zastupanja interesa članica pred nadležnim državnim organima i u međunarodnim okvirima – podršku internacionalizaciji poslovanja kompanija, jačanje konkurentnosti i sposobnosti izvozne privrede,  

                                                                                                                    

                  MARKO ČADEŽ , Predsednik PKS

Zakon o privrednim komorama rađen je po uzoru na prilagođeni austrijski model organizacije komorskog sistema, počeo jesenas kada je formirana Radna grupa predstavnika PKS, regionalnih privrednih komora, Privredne komore Austrije, Delegacije nemačke privrede u Srbiji i GIZ-a.

Mapa puta ima Zakona ima dva koloseka - uspostavljanje pravnog okvira, donošenjem Zakona o privrednim komorama i uspostavljanje jedinstvenog komorskog sistema na osnovu sporazuma PKS sa regionalnim privrednim komorama. Sporazum će obezbediti jasnu funkcionalnu podelu posla i odgovornosti, uz zajedničke imenitelje kao što su jedinstvena politika, organizaciona struktura, paket standardizovanih usluga i jedinstven vizuelni identitet budućeg komorskog sistema uz uvođenje centralizovanog informacionog sistema.