Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi javnu raspravu u postupku pripreme nacrta Zakona o uslugama. Ova javna rasprava će trajati od 13. novembra do 6. decembra 2015. godine.

 Kao učesnici  javne raspravu pozivaju se privrednici, jedinice lokalne samouprave, poslovna udruženja, međunarodne organizacije, stručna javnost i druga zainteresovana lica koji mogu svojim učešćem, sugestijama i predlozima da daju doprinos u izradi i donošenju novog Zakona o uslugama.

Predlozi i sugestije mogu se dostaviti Ministarstvu u toku trajanja rasprave od 13. novembra do 6. decembra elektronskim putem bojana.amanovic@mtt.gov.rs ili pisanim poštom na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26 11000 Beograd, sa naznakom „Javna rasprava-Nacrt zakona o uslugama“.

Analiza propisa, direktive, indikativna lista usluga na koje se primenjuje direktiva i Nacrt zakona o uslugama možete prceuzeti i pogledati  putem linka: http://www.uvra.net/servisi/javna-rasprava/ministarstvo-trgovine-turizma-i-telekomunikacija/nacrt-zakona-o-uslugama

=================================================================================================================