TEMA BROJA:  Licence za borbu protiv pranja novca

 Nakon izmena Zakona o sprečavanju pranja novca i terorizma koje se primenjuju od ove godine, za obveznike tog zakona (menjačnice, računovodstvene agencije, banke, osiguravajuća društva, lizing kompanije itd ) uvedena je obaveza polaganja ispita za licence.

U izmenama Zakona je propisano i da svaki privredni subjekt koji je obveznik ovog zakona mora da ima dve osobe sa licencama koje bi se bavile poslovima u vezi sa sprečavanjem pranja novca i terorizma. Obaveza sticanja licenci podrazumeva značajne troškove za privrednike. Suprotno praksi dobre uprave, državna birokratija je nametnula troškove obveznicima koji su izazvali revolt kod većeg broja obveznika zakona. Većina njih smatra da je uzimanje para jedini cilj naknadnog uvođenja licenci. Dakle, licenca košta, obuka za polaganje ispita za sticanje licence košta još više (pogotovu u aranžmanima "dovitljivih" privatnih firmi) .  Na cenovnik za licence osvrnuo se u uvodnom komentaru glavni i odgovorni urednik Biltena Jovan Beara te nećemo ponavljati da je nejasno zašto Uprava za sprečavanje pranja novca ima za istu uslugu različite cene za različite klijente, obveznike zakona?

Savezu računovođa ukazuje na činjenicu da njihovi članovi rade isključivo prema kodeksu koji ih obavezuje da poštuju zakone pa ne vide svrhu polaganja ispita da bi dobili licencu koju pri tom moraju i da plate!

VIŠE O OVOJ  I DRUGIM AKTUELNIM TEMAMA NALAZI SE U BILTENU KOJI JE DAT U PRILOGU