TEMA BROJA:  “Biramo NAJ-FER službenika/cu” 

Ove godine smo na predlog člana UVRE Dejana Dobrodolca odlučili da izbor - personalizujemo. Umesto ustanova odlučili smo se za ljude koji rade u javnim ustanovama u Novom Sadu. Bez obzira da li su ustanove republičke ili gradske. i drugo, namera nam je bila da izaberemo najboljeg službenika, odnosno službenicu. Na one bahate, neodgovorne, bezobrazne nismo obraćali pažnju. Na sve one kojima i nije mesto u javnim ustanovama, tim pre što knjigovođe i računovođe tokom godine najviše vremena i živaca pogube upravo sa - najlošijima.  

“Biramo NAJ-FER službenika/cu” - bio je radni naziv naše akcije tokom koje su članovi UVRE (koji su to želeli) predložili ukupno 42 službenika/ce, od toga za njih 9 računovođe su dostavile samo imena ili nadimke te ih sa nepotpunim podacima nismo uvrstili na listu. U konačnici na listi se našlo 33 službenika/službenice iz sledećih republičkih i lokalnih javnih ustanova: PIO Fond, Republički poreski organi (Filijale1, 2 , Petrovaradin i Poreska policija), Republička tržišna inspekcija, određene gradske službe i APR .
 
VIŠE O OVOJ  I DRUGIM AKTUELNIM TEMAMA NALAZI SE U BILTENU KOJI JE DAT U PRILOGU