TEMA BROJA:  Izmene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Šta ne valja?

Prva javna debata o predlogu izmena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (dalje Zakon o SPNiFT) pobudila je veliko interesovanje obveznika tog zakona: bankara, advokata,  računovođa,  predstavnika osiguravajućih i lizing kuća itd. Debata je održana 29. oktobra u Beogaradu u organizaciji Privredne komore Srbije i Uprave za sprečavanje pranja novca.

Osmotrivši prepunu salu PKS, direktor Milovanović je prvo rekao da "vlada veliko interesovanje za predlog izmena" kao i da je Uprava primila "mnogo primedbi". Zatim je ocenio da će izmene možda zadovoljiti mali broj ljudi a možda - kako je rekao - "neće nikog od vas zadovoljiti". Cilj predlagača izmena zakona bio je da "prate menjanje standarda i propisa EU”, naveo je Milovanović. 

Da li su predlagači jednako revnosno usklađivali predlog izmena zakona sa domaćim propisima kao što su to radili sa propisima EU, direktor Milovanović nije pominjao. Kasnije, tokom diskusije se pokazalo da su predlagači "zaboravili" da bi Zakon o SPNiFT trebalo da se koristi u Srbiji a ne u Francuskoj ili u nekoj drugoj zemlji EU. 

VIŠE O OVOJ  I DRUGIM AKTUELNIM TEMAMA NALAZI SE U BILTENU KOJI JE DAT U PRILOGU