glevi Vesti iz udruženja gdesni
 • INFO UVRA - Prvo izdanje UVRA biltena

  UVRA dobila bilten

  Pet godina nakon osnivanja UVRA je pokrenula bilten i prvi broj je pred Vama. Pod nazivom "Info UVRA" bilten ce izlaziti tromesecno a distribuirace se u stampanoj i elektronskoj formi.

  Bilten na specifican nacin analizira primere lose prakse sa kojom se svakodnevno suocavaju racunovodstvene agencije u komunikaciji sa drzavnim ustanovama....

  Prvi broj biltena mozete preuzeti i pregledati ovde:

  PDF Info UVRA bilten - 2,4MB
  (Verzija za stampu)
  Flash EXE verzija - 5,5MB
  (animacije, zvuk)

  Bilten Br. 1

  Flash verzija , muzika animacije - Bilten UVRA

  Objavljeno: Wed, 16 Feb 2011 21:16:44 GMT

 • UVRA i odnosi sa institucijama - VELIKI KORAK NAPRED

  Prvi sastanak racunovodja sa predstavnicima jedne od institucija cije saltere racunovodje svakodnevno obilaze radeci za svoje klijente, privrednike i preduzetnike, odrzan je na predlog i u organizaciji UVRE, 26.oktobra 2010 u sali Zanatskog doma u Novom Sadu...
  Objavljeno: Wed, 16 Feb 2011 21:17:50 GMT

 • POKRENUTA PROCEDURA ZA RESAVANJE PROBLEMA PRAVA PORODILJA

  Na inicijativu UVRE POKRENUTA PROCEDURA ZA RESAVANJE PROBLEMA PRAVA PORODILJA Kancelarija pokrajinskog Ombudsmana za ravnopravnost polova je na inicijativu UVRE organizovala okrugli sto odrzan 16.11.2010.u Skupstini APV Vojvodine. Direktan povod za organizovanje okruglog stola bila su dva problema uocena u udruzenju UVRA koja se odnose na nacin ostvarivanja prava na porodiljsku nadoknadu zaposlenih kao i zena preduzetnica...
  Objavljeno: Wed, 16 Feb 2011 21:18:34 GMT

 • Zakoni, predstavljanja, udruzivanje

  U Regionalnoj privrednoj komori Subotica odrzan Strucni sastanak na temu novog zakona o trgovini - detaljnije Usvojen Zakon o zastiti potrosaca Skupstina Srbije usvojila je 12.oktobra 2010 Zakon o zastiti potrosaca Na ovoj adresi mozete preuzeti tekst zakona o zastiti potrosaca... Pusaci opstaju samo u kafanama Kazne za nepostovanje zakonskih odredbi u vezi zabrane pusenja od 5.000 do milion dinara. – Bez duvanskog dima na autobuskim stajalistima, u cekaonicama, kancelarijama... Na ovoj adresi mozete preuzeti tekst ZAKONA O ZASTITI STANOVNISTVA OD IZLOZENOSTI DUVANSKOM DIMU...
  Objavljeno: Wed, 16 Feb 2011 21:19:43 GMT

 • Zakon o MOBINGU

  Pocetkom septembra 2010, usvojen je zakon o mobingu. Pogledajte komentare na zakon na nasem sajtu, a na ovom mestu mozete preuzeti tekst zakona, i druga korisna obavestenja...


  rf

  ZAKON O SPREÄŚAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU

  sdrg

  PRAVILNIK O PRAVILIMA PONASANJA POSLODAVACA I ZAPOSLENIH U VEZI PREVENCIJE I ZABRANE ZLOSTAVLJANJA NA RADU

  dfg

  OBAVESTENJE ZAPOSLENOM O PRAVIMA I OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA


  Objavljeno: Wed, 16 Feb 2011 21:20:45 GMT

 • UVRA - RSS HTML Feed
  levi   desni


  Pantheon Poslovni softver

  aladin

   

  ROR

  SEMINAR – DOSTAVLJANJE PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM

   

  U okviru redovnih aktivnosti na polju edukacije svojih članova, Poslovno udruženje UVRA  Novi Sad zajedno sa Poreskom upravom organizovalo je seminar na temu  DOSTAVLJANJA PORESKIH PRIJAVA ELEKTRONSKIM PUTEM (više informacija na ovoj adresi).

  Seminar je održan  30.05.2013 u Edukacionom centru Poreske uprave.


  1

  Seminaru je prisustvovalo 76 polaznika .
  2 

   

  Seminar je otvorio i pozdravio polaznike Pap Đerđ predsednik Upravnog odbora poslovnog udruženja UVRA Novi Sad

    3

  U prvom delu Pomoćnik direktora Poreske uprave  Republike Srbije  Saša Dulić prikazao je kompletan postupak slanja poreske prijave PPPDV na konkretnom primeru uz detaljna objašnjenja svih faza  procedure slanja poreske prijave.
  Pored prikaza procedura slanja polaznici seminara su detaljno upoznati sa načinom dobijanja kartice elektronskog potpisa kao i sa preduslovima koji moraju biti zadovoljeni da bi se ostvarila nesmetana elektronska komunikacija sa Poreskom upravom.

  4

   

  U drugom delu polaznici su upoznati sa mogućnošću dobijanja zbirne kartice poreskog obveznika sa DIS-a putem Elektronskog upita i dobijanja povratno rezultata putem Maila u realnom vremenu  (par minuta)
  5
  U trećem delu polaznici su upoznati sa budućim načinom slanja obračuna zarada i svih
  Drugih primanja zaposlenih putem jedinstvenog obrasca i uplatom doprinosa na jedan račun, gde su predviđena ukidanja dosadašnjih obrazaca PP OD, PP OD1, PP OPJ,  PP OPJ1-PP OPJ8.


   

  Na  osnovu čl.17. i 18. Statuta Poslovnog udruženja UVRA  Novi Sad, sazivam:

  SEDNICU SKUPŠTINE POSLOVNOG UDRUŽENJA UVRA NOVI SAD
  ZA  30.MAJ 2013 GODINE (ČETVRTAK)

  http://www.enjoynovisad.com/images_adr/galerija_matica.jpg
  Sednica Skupštine Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad će  se  održati  u sali  GALERIJE  MATICE  SRPSKE à Novi Sad, ul. Trg galerija broj 1. (Iza Poreske uprave  filijala2)  sa  početkom u 15 časova.

  Za ovu sednicu predlažem sledeći:

   

  D N E V N I  R E D

  • Usvajanje izveštaja o radu  Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad za 2012 godinu
  • Usvajanje finansijskog izveštaja Poslovnog udruženja  UVRA  Novi Sad  za 2012 godinu
  • Usvajanje plana  rada Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad za 2013 godinu
  • Usvajanje finansijskog plana rada  Poslovnog udruženja  UVRA Novi Sad za 2013 godinu
  • Izveštaj  sa sastanka predstavnika  Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad  sa  Predsednikom  Privredne komore Srbije a vezano za saradnju  Poslovnog udruženja  UVRA i Privredne komore Srbije
  • Razno

  Predsednik  Skupštine-Teodor Korenić - Više informacija na ovoj adresi

   

   Okrugli sto Poslovno okruženje u Srbiji - trenutno stanje reformi i prioriteti za privredu“
  25. mart 2013., Subotica

  Okrugli sto na temu „Poslovno okruženje u Srbiji - trenutno stanje reformi i prioriteti za privredu“ održan je danas u RPK Subotica u organizaciji USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (USAID BEP) i Regionalna privredna komora Subotica.

   

  Ivan Vojnić Tunić, Sekretar RPK Subotica

  Joe Lowter, direktor USAID/BEP

  Milan Stefanović, ekspert za privrednu regulativu

   

  Učesnici okruglog stola

             

  Cilj ovog okruglog stola je bio da se prikaže u kom stadijumu su ključne reforme na kojima radimo i koje je privreda prepoznala kao najznačajnije za smanjenje finansijskog i regulatornog opterećenja sa kojim se suočava, a samim tim i za povećanje konkurentnosti.

  Među temama na koje su se učesnici osvrnuti bila su - stanje reformi u oblasti inspekcijskog nadzora, građevinskih dozvola, radnog zakonodavstva, parafiskalnih nameta, izvršnog postupka i pristupa izvorima finansiranja.

  Ovaj okrugli sto je takođe deo kampanje informisanja javnosti o značaju ovih reformi i već ostvarenim poboljšanjima, a zamišljen je i da pomogne USAID BEP-u da prevaziđe ove izazove tako što će prepoznati ograničenja koja najnegativnije utiču na konkurentnost privrede i pomoći Vladi i poslovnom sektoru da ih eliminiše.

  Jovan Beara, Predsednik poslovnog udruženja

  UVRA  Novi  Sad

   

   

  Preuzeto sa SUBOTICA INFO

  Autor – Nikola Tumbas

  Slika korisnika nikola.tumbas's

  Detaljnije o ovom događaju možete pogledati  preko linka 

  www.subotica.info/2013/03/25/drzavni-sistemi-ne-komuniciraju-medusobno


   

  UVRA bilten br. 5 možete preuzeti i pregledati ovde:

  PDF Info UVRA bilten - br. 5
  (Verzija za štampu)
  Flash EXE verzija - br. 5
  (animacije, zvuk)
  Bilten Br. 1 Flash verzija , muzika animacije - Bilten UVRA
  Info UVRA :: Bilten - Sva izdanja

   

  UVRA PREKO UNIJE POSLODAVACA VOJVODINE IMA SVOG PREDSTAVNIKA U POKRAJINSKOM SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU

   

  Novi Sad, 26. decembar 2012. godine - Na konstitutivnoj sednici Pokrajinskog socijalnog-ekonomskog saveta, održanoj u Skupštini Vojvodine, verifikovan je novi sastav Saveta za period od 2012. do 2016. godine.

   Za predsedavajućeg, u narednih godinu dana, izabran je Slavko Vlaisavljević, predsednik Pokrajinskog odbora UGS "Nezavisnost", dok su članovi saveta, kao i do sada, predstavnici Vlade Vojvodine, Unije poslodavaca Vojvodine, Saveza samostalnih sindikata Vojvodine  i UGS "Nezavisnost" i to:

   

   VLADA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

  1. Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,
  2. dr Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine,
  3. Nataša Pavićević Bajić, pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine,
  4. Prof. dr Vesna Kopitović, pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju,
  5. Zoran Radoman, pokrajinski sekretar za finansije,
  6. Dejan Avdalović, savetnik predsednika Vlade AP Vojvodine.

  UNIJA POSLODAVACA VOJVODINE

  1. Stanko Krstin, predsednik UPV, „Pre-print“ Novi Sad (zamenik: Vladimir Lalošević, potpredsednik UPV),
  2. Tomislav Bošnjak, član Upravnog odbora UPV, ’’TOTAL’’ Sombor (zamenik: Dragan Marinković član Upravnog odbora UPV),
  3. Slavko Novaković, potpredsednik UPV, Međuopštinsko udruženje samostalnih zanatlija Novi Sad (zamenica: Gordana Radović, članica Upravnog odbora UPV),
  4. Nikola Pavičić, član Upravnog odbora UPV, ’’Tarket’’ Bačka Palanka (zamenik Goran Kovačević, potpredsednik UPV za Srem, predsednik UP Zrenjanin),
  5. Prof. dr Dušan Ristić, predsednik Skupštine UPV, Fakultet za menadžment Novi Sad (zamenik: Jovan Beara, član Nadzornog odbora UPV, predsednik Udruženja vlasnika računovodstvenih agencija NS),
  6. Dušan Abadžin, potpredsednik Unije poslodavaca Rume, „Sigma“ d.o.o. Ruma (zamenik: Đorđe Džekov, član Upravnog odbora UPV, predsednik UP Srbobran).

   

  SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

  1. Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine (zamenik: sekretar SSSV),
  2. Miodrag Bradonjić, član Predsedništva SSSV i predsednik Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji, vodoprivredi i šumarstvu Vojvodine (zamenik: Vlado Miljuš, predsednik Samostalnog sindikata metalaca Vojvodine),
  3. dr Dunja Civrić, članica Predsedništva SSSV i predsednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine (zamenica: Milena Čipak, predsednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u upravi Vojvodine)

   

  UJEDINJENI GRANSKI SINDIKATI „NEZAVISNOST“ - Pokrajinski odbor

  1. Slavko Vlaisavljević, predsednik Pokrajinskog odbora UGS „Nezavisnost“,
  2. Milojica Živković, član Pokrajinskog odbora UGS „Nezavisnost“,
  3. Violeta Gojković, članica Pokrajinskog odbora UGS „Nezavisnost“,

  (Zamena članova: Zoran Obradović, Radislav Šakić i Eržebet Tot).

  Detaljnije...


  PREDSTAVNICI UVRE NA OKRUGLOM STOLU
  “ KAKO UNAPREDITI JAVNE RASPRAVE U PROCESU IZRADE PROPISA”


  U organizacije civilnog društva okupljene u inicijativi "Zakon je naš", zajedno sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, 18. septembra 2012. u Palati Srbija održan je okrugli sto pod nazivom "Kako unaprediti javne rasprave u procesu izrade propisa".
  Cilj okruglog stola je predstavljanje uporedne analize o javnim raspravama i preporuka za unapređenje pravnog okvira za javne rasprave u Srbiji.

   DSC_0144
  s
  Radna atmosfera na okruglom stolu u PALATI SRBIJE, Beograd

  Javne rasprave o propisima doprinose boljim zakonskim rešenjima, boljem životu gradjana i jačanju demokratije i zato je u Srbiji potrebno unaprediti javne rasprave u procesu donošenja propisa, rečeno je na okruglom stolu.

  3


  Predstavnici UVRE  Pap Đerđ  I Beara Jovan su aktivno učestvovali na okruglom stolu

   

  "Zakoni koji se donose i koji su predmet javne rasprave su naši zakoni, mi ih plaćamo i na nas se odnose i zato imamo pravo da o njima budemo konsultovani. Rezultat uključivanja javnosti su bolji zakoni", rekao je Ivan Grujić iz Edukativnog centra na skupu u Palati Srbija.
  Grujić je naveo da se u Srbiji često usvajaju zakoni bez ikakve javne rasprave i dodao da je od jula 2010. godine do jula 2012. godine parlament usvojio 173 zakona, od kojih je za 43 prethodno održana javna rasprava, i to najčešće u formi samo jednog okruglog stola.
  Dodao je da su zato nevladine organizacije (NVO) pokrenule inicijativu "Zakon je naš" čiji je cilj unapredjenje procesa javnih rasprava, a da je za to potrebno izmeniti Zakon o državnoj upravi i Poslovnik Vlade Srbije.
  Inicijativu "Zakon je naš" pokrenuli su Edukacioni centar, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Centar za unapredjivanje pravnih studija, a projekat su podržali Ju-es-ejd (USAID) i Institut za održive zajednice.
  Kao rezultat inicijativa vezano za ZAKON JE NAŠ , Koalicija "Zakon je naš" predložila 20.11.2012. Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo kako bi trebalo urediti novi pravni okvir za javne rasprave.

   

  Tekst predloga novog pravnog okvira javnih rasprava možete preuzeti OVDE.


   

   

  13.08.2012. RTS1

  Za porodiljsko bolovanje potrebno je skupiti 86 papira. Ovo je samo jedna od procedura čije bi ukidanje ili pojednostavljivanje donelo velike uštede privredi. NALED je u saradnji sa RTS-om pokrenuo kampanju Pitajte KADA, koja ima za cilj da identifikuje što više procedura koje su štetne za privredu, a da zatim od nadležnih organa traži njihovo rešenje. O ovim problemima za Beogradsku hroniku govorili su Jelena bojović, direktor NALED-ovog Tima za regulatornu reformu, i Jovan Beara, predsednik Udruženja računovodstvenih agencija UVRA.


   

   

   

   

   

  levi

  Poslovno udruženje UVRA - Novi Sad

  desni

  Ciljevi - UVRA

  • Doprinos poboljšanju statusa delatnosti RAČUNOVODSTVA;
  • Ujedinjavanje uslova poslovanja u delatnosti RAČUNOVODSTVA;
  • Podsticanje razvoja transfera tehnologije i znanja u oblasti RAČUNOVODSTVA;
  • Doprinos efikasnijem i kvalitetnijem pružanju usluga iz oblasti RAČUNOVODSTVA;
  • Organizacija različitih oblika stručnog usavršavanja i razmene iskustava nosilaca delatnosti RAČUNOVODSTVA;
  • Razmene iskustava nosilaca delatnosti RAČUNOVODSTVA;
  • Proširenje i unapređenje stručne i ekonomske saradnje sa srodnim organizacijama;
  • Informisanje članova POSLOVNOG UDRUŽENJA i šire javnosti o aktuelnim zbivanjima u oblasti RAČUNOVODSTVA u celini;
  • Pružanje stručne i pravne pomoći članovima POSLOVNOG UDRUŽENJA;
  • Saradnja sa PORESKOM UPRAVOM i inspekcijskim organima u cilju efikasne koordinacije i organizacije zajedničkog rada;
  • Tumačenje i razrešenje spornih slučajeva različitog tumačenja zakonskih propisa, posebno po donošenju novog ili izmene postojećeg zakonskog propisa, zajedno sa odgovarajućim organima PORESKE UPRAVE, TRGOVINE,......
  • Ostvarivanje drugih ciljeva od zajedničkog interesa za delatnost u celini

  Osnivači:

  • "PROFIT" DOO, NOVI SAD
  • "PROKS" DOO, FUTOG
  • "AVOK" AGENCIJA, NOVI SAD
  • "TEKO" AGENCIJA ZA KNjIGOVODSTVENE USLUGE, NOVI SAD
  • "FISKAL PRO" DOO, NOVI SAD
  • ''LONČAR'' PORESKO KNJIG. BIRO , NOVI SAD
  • "STUDIO BEARA", NOVI SAD
  • ''DUNAV'' AGENCIJA, FUTOG
  • "TRGO SERVIS" DOO, NOVI SAD
  • "BOOKY" DOO, VETERNIK
  • ''ČIP No 2'' KNJIG. BIRO , NOVI SAD
  • "HONEST" DOO", BUKOVAC
  • "AGZAKUS" AGENCIJA, NOVI SAD
  • "NENA" AGENCIJA, NOVI SAD
  • ''MILIX'' AGENCIJA,NOVI SAD
  • "STUDIO MAKSIMOV " DOO, NOVI SAD

  Naslovna :: Organizacija PU :: Članovi :: UVRA u medijima :: Kako postati član :: Obrasci :: Važna SAOPŠTENJA :: Aktuelnosti :: Novosti iz udruženja :: UVRA BILTEN :: Propisi :: RSS Feed :: Kontakt :: Linkovi :: Lista PDF dokumenata
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  UVRA :: Udruženje Vlasnika Računovodstvenih Agencija - Novi Sad © 2007-2015

  Sitemap
  SEOWorks - Relikon

  Avio karte za sve destinacije by Sirius Tours