POTPISAN PROTOKOL O LINKOVANJU

 Dana 09.februara 2016 godine u Beogradu je potpisan PROTOKOL O LINKOVANJU

Između  PRIVREDNOG DRUŠTVA  ’’ Paragraf  Lex’’ doo  i  POSLOVNOG UDRUŽENJA  UVRA  N.Sad.

Protokol  je zaključen radi uređivanja međusobnih odnosa u segmentu linkovanja ka odabranim dokumentima iz pravne baze ’’ Paragraf Lex ’’ , čiji je izdavač Kompanija Paragraf, od strane POSLOVNOG UDRUŽENJA UVRA NOVI SAD i omogućavanje pristupa dokumentima iz baze na zvaničnoj internet prezentaciji POSLOVNOG UDRUŽENJA  bez posebne naknade