Prioritet Naslov Datum
Bez prioriteta ANALIZA NACRTA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA 24.12.2015.
Bez prioriteta Dokumentacija za dosije 20.03.2016.
Bez prioriteta Dopis Ministarstvu finansija 14.04.2016.
Bez prioriteta EVIDENCIJA PROMETA ROBE NA VELIKO I MALO I KOMISIONIH USLUGA U PROMETU ROBE 19.02.2016.
Bez prioriteta Finansijski izveštaj 14.04.2016.
Bez prioriteta INFORMACIJA U VEZI SA UNUTRAŠNJIM UZBUNJIVANJEM 22.11.2015.
Bez prioriteta INSTRUKCIJA O POSTUPANJU INSPEKTORA RADA PRILIKOM VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU 20.09.2015.
Bez prioriteta INSTRUKCIJA ZA PRIMENU ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU 03.07.2015.
Bez prioriteta IV DIREKTIVA NA ENGLESKOM 12.12.2015.
Bez prioriteta IZJAVA O PRIJEMU OBAVEŠTENJA - PRAVNO LICE 22.11.2015.
Bez prioriteta IZJAVA O PRIJEMU OBAVEŠTENJA - PREDUZETNIK 22.11.2015.
Bez prioriteta IZVEŠTAJ O PREDUZETIM RADNJAMA I PREDLOŽENIM MERAMA 22.11.2015.
Bez prioriteta LISTA INDIKATORA ZA RAČUNOVOĐE 18.09.2015.
Bez prioriteta NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA 12.12.2015.
Bez prioriteta OBAVEŠTENJE O PRAVIMA ZAPOSLENIH PO OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA - PRAVNO LICE 22.11.2015.
Bez prioriteta OBAVEŠTENJE O PRAVIMA ZAPOSLENIH PO OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA - PREDUZETNIK 22.11.2015.
Bez prioriteta OBAVEŠTENJE O ZAMENI OVERENIH PP-OD I PP-OPJ IZVODOM IZ PPP-PD KAO DOKAZ O PLAĆENIM OBAVEZAMA ZA POREZ I DOPRINOSE PO ODBITKU 20.09.2015.
Bez prioriteta OBAVEZA PRAVNOG LICA DO 10 ZAPOSLENIH - VEZANO ZA ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA 22.11.2015.
Bez prioriteta OBAVEZA PRAVNOG LICA SA VIŠE OD 10 ZAPOSLENIH - VEZANO ZA ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA 22.11.2015.
Bez prioriteta OBAVEZA PREDUZETNIKA DO 10 ZAPOSLENIH - VEZANO ZA ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA 22.11.2015.
Bez prioriteta OBAVEZA PREDUZETNIKA SA VIŠE OD 10 ZAPOSLENIH - VEZANO ZA ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA 22.11.2015.
Bez prioriteta ODLUKA O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG LICA - PRAVNO LICE DO 10 ZAPOSLENIH 22.11.2015.
Bez prioriteta ODLUKA O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG LICA - PRAVNO LICE VIŠE OD 10 ZAPOSLENIH 22.11.2015.
Bez prioriteta ODLUKA O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG LICA - PREDUZETNIK DO 10 ZAPOSLENIH 22.11.2015.
Bez prioriteta ODLUKA O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG LICA - PREDUZETNIK VIŠE OD 10 ZAPOSLENIH 22.11.2015.
Bez prioriteta ODLUKA O JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOŠENJE I ŠIFRIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA 03.07.2015.
Bez prioriteta ODLUKA O OBRASCIMA PRIJAVA PODATAKA ZA MATIČNU EVIDENCIJU O OSIGURANICIMA I KORISNICIMA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA 03.07.2015.
Bez prioriteta ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USMERAVANJE AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU SIVE EKONOMIJE 03.07.2015.
Bez prioriteta ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OTVARANJA, VOĐENJA I GAŠENJA RAČUNA KOD BANKE 06.07.2015.
Bez prioriteta OKRUGLI STO - ZAKLJUČCI SA PRILOZIMA 24.12.2015.
Bez prioriteta POSLOVNIK VLADE 03.07.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE 29.03.2016.
Bez prioriteta PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA - PRAVNO LICE SA VIŠE OD 10 ZAPOSLENIH 22.11.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA - PREDUZETNIK SA VIŠE OD 10 ZAPOSLENIH 22.11.2015.
Bez prioriteta PREČIŠĆEN TEKST IZMENA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI (15-2016)-GDE SU IZMENE OZNAČENE CRVENOM BOJOM 03.03.2016.
Bez prioriteta PREČIŠĆEN TEKST NACRTA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA REPUBLIKE SRBIJE 12.12.2015.
Bez prioriteta PREDAJA M4 ELEKTRONSKI 13.03.2016.
Bez prioriteta PREPORUKE ZA PRIJAVU SUMNJIVIH TRANSAKCIJA ZA PREDUZETNIKE I PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA SE BAVE PRUŽANJEM RAČUNOVODSTVENIH USLUGA I PRAVNA LICA ZA REVIZIJU 18.09.2015.
Bez prioriteta PREVOD IV DIREKTIVE 12.12.2015.
Bez prioriteta Prezentacija sa seminara - PRAKTIČNA PRIMENA KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA I ELEKTRONSKI SERVISI U SRBIJI 29.04.2016.
Bez prioriteta PRIJAVLJIVANJE I NAMIRENJE PORESKOG POTRAŽIVANJA OD PORESKIH OBVEZNIKA-PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA KOJE JE DONETA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE 05.07.2015.
Bez prioriteta Prikaz otvaranja preduzetničke radnje - posle reforme 20.03.2016.
Bez prioriteta Prikaz otvaranja preduzetničke radnje - pre reforme 20.03.2016.
Bez prioriteta PRILOG 1 29.02.2016.
Bez prioriteta PRILOG 2 29.02.2016.
Bez prioriteta PRILOG 3 29.02.2016.
Bez prioriteta PRILOG 4 29.02.2016.
Bez prioriteta PRILOG 5 29.02.2016.
Bez prioriteta Primedbe na Pravilnik 14.04.2016.
Bez prioriteta UPOREDNI PREGLED DIREKTIVE EU SA ZAKONIMA R.HRVATSKE I NACRTOM ZAKONA R.SRBIJE 24.12.2015.
Bez prioriteta UPOREDNI PREGLED IV DIREKTIVE SA ZAKONO R.HRVATSKE I NACRTOM R.SRBIJE 12.12.2015.
Bez prioriteta ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - REPUBLIKE HRVATSKE 12.12.2015.
Bez prioriteta Zapisnik 14.04.2016.