Prioritet Naslov Datum
Bez prioriteta INFORMACIJA U VEZI SA UNUTRAŠNJIM UZBUNJIVANJEM 22.11.2015.
Bez prioriteta INSTRUKCIJA O POSTUPANJU INSPEKTORA RADA PRILIKOM VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU 20.09.2015.
Bez prioriteta INSTRUKCIJA ZA PRIMENU ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU 03.07.2015.
Bez prioriteta IV DIREKTIVA NA ENGLESKOM 12.12.2015.
Bez prioriteta IZJAVA O PRIJEMU OBAVEŠTENJA - PRAVNO LICE 22.11.2015.
Bez prioriteta IZJAVA O PRIJEMU OBAVEŠTENJA - PREDUZETNIK 22.11.2015.
Bez prioriteta IZVEŠTAJ O PREDUZETIM RADNJAMA I PREDLOŽENIM MERAMA 22.11.2015.
Bez prioriteta OBAVEŠTENJE O PRAVIMA ZAPOSLENIH PO OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA - PRAVNO LICE 22.11.2015.
Bez prioriteta OBAVEŠTENJE O PRAVIMA ZAPOSLENIH PO OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA - PREDUZETNIK 22.11.2015.
Bez prioriteta OBAVEŠTENJE O ZAMENI OVERENIH PP-OD I PP-OPJ IZVODOM IZ PPP-PD KAO DOKAZ O PLAĆENIM OBAVEZAMA ZA POREZ I DOPRINOSE PO ODBITKU 20.09.2015.
Bez prioriteta OBAVEZA PRAVNOG LICA DO 10 ZAPOSLENIH - VEZANO ZA ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA 22.11.2015.
Bez prioriteta OBAVEZA PRAVNOG LICA SA VIŠE OD 10 ZAPOSLENIH - VEZANO ZA ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA 22.11.2015.
Bez prioriteta OBAVEZA PREDUZETNIKA DO 10 ZAPOSLENIH - VEZANO ZA ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA 22.11.2015.
Bez prioriteta OBAVEZA PREDUZETNIKA SA VIŠE OD 10 ZAPOSLENIH - VEZANO ZA ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA 22.11.2015.
Bez prioriteta ODLUKA O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG LICA - PRAVNO LICE DO 10 ZAPOSLENIH 22.11.2015.
Bez prioriteta ODLUKA O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG LICA - PRAVNO LICE VIŠE OD 10 ZAPOSLENIH 22.11.2015.
Bez prioriteta ODLUKA O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG LICA - PREDUZETNIK DO 10 ZAPOSLENIH 22.11.2015.
Bez prioriteta ODLUKA O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG LICA - PREDUZETNIK VIŠE OD 10 ZAPOSLENIH 22.11.2015.
Bez prioriteta ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OTVARANJA, VOĐENJA I GAŠENJA RAČUNA KOD BANKE 06.07.2015.
Bez prioriteta OKRUGLI STO - ZAKLJUČCI SA PRILOZIMA 24.12.2015.
Bez prioriteta POSLOVNIK VLADE 03.07.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA - PRAVNO LICE SA VIŠE OD 10 ZAPOSLENIH 22.11.2015.
Bez prioriteta PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA - PREDUZETNIK SA VIŠE OD 10 ZAPOSLENIH 22.11.2015.
Bez prioriteta PREVOD IV DIREKTIVE 12.12.2015.
Bez prioriteta Prezentacija sa seminara - PRAKTIČNA PRIMENA KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA I ELEKTRONSKI SERVISI U SRBIJI 29.04.2016.
Bez prioriteta PRIJAVLJIVANJE I NAMIRENJE PORESKOG POTRAŽIVANJA OD PORESKIH OBVEZNIKA-PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA KOJE JE DONETA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE 05.07.2015.