Prioritet Naslov Datum
Bez prioriteta UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI 29.11.2014.
Bez prioriteta UREDBA O BLIŽOJ SADRŽINI, ROKU I NAČINU PREUZIMANJA PODATAKA NEOPHODNIH ZA USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENE BAZE PODATAKA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 29.11.2014.
Bez prioriteta UREDBA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU 29.11.2014.
Bez prioriteta UREDBA O IZVOZU I UVOZU ROBE KOJA BI MOGLA DA SE KORISTI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE 03.07.2015.
Bez prioriteta UREDBA O JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE 29.11.2014.
Bez prioriteta UREDBA O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJE SE NE PLAĆA AKCIZA 03.07.2015.
Bez prioriteta UREDBA O MERAMA SOCIJALNE UKLJUČENOSTI KORISNIKA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI 03.07.2015.
Bez prioriteta UREDBA O NAČINU I KONTROLI OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U JAVNIM PREDUZEĆIMA 03.07.2015.
Bez prioriteta UREDBA O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA 03.07.2015.
Bez prioriteta UREDBA O NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA 03.07.2015.
Bez prioriteta UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500” 15.04.2015.
Bez prioriteta UREDBA O OBIMU I SADRŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA 03.07.2015.
Bez prioriteta UREDBA O ODRĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE 17.04.2015.
Bez prioriteta UREDBA O ODREĐIVANJU KRIVIČNIH DELA ZA KOJA SE UZ PRIJAVU, ODNOSNO ZAHTEV ZA DOBIJANJE DOZVOLE, ODNOSNO ODOBRENJA ZA PRIREĐIVANJE ODREĐENIH IGARA NA SREĆU PODNOSI SE POTVRDA O NEOSUĐIVANOSTI ODREĐENIH LICA 03.07.2015.
Bez prioriteta UREDBA O OSTVARIVSANJU PRAVA FIZIČKOG LICA - KUPCA DOBARA, ODNOSNO KORISNIKA USLUGA U SPROVOĐENJU ZAKONA O FISKALNIM KASAMA 03.07.2015.
Bez prioriteta UREDBA O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA SVEŠTENIKE I VERSKE SLUŽBENIKE 03.07.2015.
Bez prioriteta UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA SMANJENJA AMBALAŽNOG OTPADA ZA PERIOD OD 2015. DO 2019. GODINE 03.07.2015.
Bez prioriteta UREDBA O VISINI TROŠKOVA PRINUDNE NAPLATE POREZA 03.07.2015.
Bez prioriteta UREDBU O USLOVIMA I NAČINU PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DEVIZAMA 03.07.2015.